xs
xsm
sm
md
lg

สองผู้สมัคร ส.ว.ทวงถาม กกต.ปมเสนอชื่อ ส.ว.ไม่เป็นธรรม ลั่นนิ่งเฉยร้องศาล รธน.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้สมัคร ส.ว.ขอนแก่น-อุทัยธานี ร้อง กกต.ทวงถามคำร้องคัดค้านเลือก ส.ว.กลุ่มกฎหมาย หลังหลายองค์กรเสนอชื่อผู้สมัคร ไม่ตรงวัตถุประสงค์ โวยไม่เป็นธรรม หาก กกต.บอกไม่ผิดเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (14 ม.ค.) นายธิติ วีรวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ว.กลุ่มที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายภสุ โคตรศรี ผู้สมัคร ส.ว.กลุ่ม 2 จังหวัดขอนแก่น ยื่นหนังสือต่อ กกต.เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการพิจารณาคำร้องคัดค้านการดำเนินการเลือกตั้ง และผลการตรวจสอบวัตถุประสงค์ขององค์กรที่แนะนำผู้สมัคร ส.ว. หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561

นายธิติกล่าวว่า อยากทราบผลการพิจารณาของกกต.ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากระยะเวลาล่วงเลยมากว่า 20 วันแล้ว แต่ กกต.ยังไม่มีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องรับทราบ ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องยื่นให้กกต.ตรวจสอบ เนื่องจากมีองค์กรที่แนะนำผู้สมัคร ส.ว.ในกลุ่มที่ 2 หรือกลุ่ม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม หลายองค์กรไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใด เช่น มูลนิธินายผ่องศรี-นางกี่ ภูเก้าล้วน, มูลนิธิอุษรินทร์, มูลนิธิคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กชายบ้านขอนแก่น, มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน, สมาคมศิษย์เก่าจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ทั้งที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา บทเฉพาะกาล มาตรา 93 วรรคสอง บัญญัติ ว่า “องค์กรตามวรรคหนึ่งต้องลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด และให้เลือกกลุ่มตามมาตรา 91 ได้เพียงกลุ่มเดียว” แต่การที่ กกต.ยินยอมให้องค์กรเลือกกลุ่มใดๆก็ได้ ทั้งที่องค์กรนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักขององค์กรตามกลุ่มที่เลือก ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครขององค์กรอื่นในกลุ่มนั้น ดังนั้น กกต.ต้องเพิกถอนสิทธิในการแนะนำผู้สมัคร ส.ว.ขององค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์ขององค์กรตรงกับกุล่มอาชีพที่องค์กรเลือก และย่อมส่งผลให้ผู้สมัคร ส.ว.เหล่านั้นไม่มีสิทธิในการสมัครสมาชิก ส.ว.

“กรณีดังกล่าวผมมองว่าไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง การที่ กกต.ยินยอมให้องค์กรเลือกกลุ่มใดก็ได้ หากเป็นเช่นนี้สภาทนายความซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านกฎหมาย ก็สามารถเสนอชื่อไปอยู่ในกลุ่มเกษตรกรได้ โดยที่ไม่ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกรหรือสามารถส่งผู้สมัครในกลุ่มสิ่งแวดล้อมก็ทำได้ เพราะทนายความก็มีสำนักคดีด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาได้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อ กกต.จนกระทั่งผ่านมากว่า 20 วันแล้ว กกต.ก็ยังไม่แจ้งผลพิจารณา จึงจำเป็นต้องมาทวงถามเพื่อขอให้ กกต.แจ้งผล ก่อนที่ คสช.คัดเลือก ส.ว.จากบัญชี 200 รายชื่อของ กกต. อย่างไรก็ตาม หาก กกต.พิจารณาว่าการสมัครและเลือก ส.ว.เป็นไปด้วยความถูกต้อง ผมก็จะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป”


กำลังโหลดความคิดเห็น...