xs
xsm
sm
md
lg

ชะลอ 2 โครงการ "กองทัพไทย"กว่า 600 ล้าน โอนงบให้ "กรมแผนที่ทหาร"เร่งย้ายออกพื้นที่เดิม จ่อสร้างตึก 16 ชั้น ย่านลาดพร้าว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ชะลอ 2 โครงการ "กองทัพไทย"กว่า 600 ล้าน โอนงบก่อหนี้ผูกพัน 3 ปี ให้ "กรมแผนที่ทหาร"เร่งย้ายออกจากพื้นที่เดิมเขตพระนคร ไปพื้นที่ใหม่ จ่อสร้างอาคาร 16 ชั้น บนถนนย่านลาดพร้าว ผุดสำนักงาน/ลานจอดรถ รองรับผู้มาขอให้บริการข้อมูลแผนที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน

วันนี้ (11 ม.ค.) รายงานข่าวจากกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ 2 ม.ค.2562 ให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการย้ายส่วนราชการ "กรมแผนที่ทหาร" ระยะที่ 1 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2562-2564) กรณีเร่งด่วน โดยให้ปรับงบประมาณรายจ่ายโครงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงิน 600 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

ทั้งนี้ให้ กองบัญชาการกองทัพไทย ชะลอ 2 โครงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 1. โครงการจัดหารวบรวมข้อมูลในสนามและวิคราะห์สถานการณ์ด้านการข่าว ประชาคมข่าวกรองกลาโหม ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี วงเงินรวม 347,450,000 บาท และ 2. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำพื้นที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี วงเงิน 261,983,000 บาท

ทั้งนี้ กรมแผนที่ทหาร มีแผนย้ายออกจากพื้นที่ส่วนบังคับบัญชา บริเวณ ถ.กัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่่ชั้นใน กทม.

"ภารกิจของกรมแผนที่ทหาร จะเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการสำรวจและจัดทำแผนที่ ข้อมูลแผนที่ และภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งปัจจบัน ภาครัฐและเอกชนต้องการใช้งานเพิ่มขึ้น โดยต้องขยายพื้นที่ รวมทั้งรองรับการจอดรถยนต์ของผู้ปฏิบัติงานและผู้มาขอให้บริการข้อมูล"

มีรายงาน ว่า กรมแผนที่ทหาร มีแผนที่จะย้ายที่ตั้งเร่งด่วนไปยัพื้นที่ใหม่ ณ พื้นที่กองคลังแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุ เนื่อที่ประมาณ 11 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา โดยมีแผนดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถ สูง 16 ชั้น พร้อมสาธาาณูปโภค งานปรับปรุง ภูมิทัศน์ และงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมวานก่อสร้าง

โดยให้มีการแบ่งสัดส่วนอาคารสำนักงานให้เหมาะสม สามารถปฏิบัติงาน รวมทั้งรองรับปริมาณผู้มารับบริการแผนที่ ข้อมูลแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศในอนาคต

ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561

"ให้ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5029 หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฉบับที่ 60/2478 เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร".
กำลังโหลดความคิดเห็น...