xs
xsm
sm
md
lg

รบ.เผย ปชช.ร้องศูนย์ร้องเรียน 8 หมื่นกว่าเรื่อง ยุติแล้ว 7 หมื่น อันดับ 1 รถติด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
รองปลัดสำนักนายกฯ เผยประชาชนร้องทุกข์ศูนย์ร้องเรียน 8 หมื่นกว่าเรื่อง ยุติแล้ว 7 หมื่นกว่าเรื่อง พบอันดับ 1 ปัญหารถติด รองลงมาเครื่องรูดบัตรคนจนบนรถเมล์

วันนี้ (26 ธ.ค.) นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) เปิดเผยถึงผลสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี 2561 ว่ามีประชาชนมาใช้บริการจำนวน 148,244 ครั้ง จำนวนเรื่องทั้งหมด 84,270 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติจำนวน 75,763 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.91 และอยู่ระหว่างการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8,507 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.09 โดยผ่านช่องทางสายด่วนของรัฐบาล 1111 มากที่สุดจำนวน 124,062 ครั้ง รองลงมาคือช่องทางตู้ ปณ.1111 ไปรษณีย์ โทรสาร จำนวน 10,451 ครั้งช่องทางเว็บไซต์ www.1111.go.th ช่องทาง จำนวน5,774 ครั้ง จุดบริการประชาชน 1111 จำนวน 4,260ครั้ง โมบายแอพพลิเคชั่น PSC 1111 จำนวน 1,664 ครั้ง ตู้ ปณ.444 จำนวน 1,489 ครั้ง สายตรงไทยนิยม จำนวน 531 ครั้ง และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 13 ครั้งตามลำดับ ทั้งนี้ เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

นายสมพาศกล่าวต่อว่า เรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์และเสนอความคิดเห็นมากที่สุด 10 อันดับแรก เช่น 1. เหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น เรื่องขอให้จัดระเบียบการจอดรถยนต์ส่วนตัว รถยนต์รับจ้างสาธารณะ การจำหน่ายสินค้าและตั้งกีดขวางการจราจร และแก้ปัญหาการจราจรติดขัด จำนวน 12,438 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 12,180 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 258 เรื่อง 2. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ เช่น ขอให้เร่งเปิดใช้บริการอุปกรณ์รับชำระบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (อีดีซี) สำหรับใช้รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนรถโดยสารประจำทางสาธารณะ จำนวน 5,374 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 4,880 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 494 เรื่อง

3. บ่อนการพนัน เช่น การลักลอบเปิดบ่อนและเล่นการพนัน จำนวน 3,285 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 3,204 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 81 เรื่อง 4. ยาเสพติด เช่น ลักลอบจำหน่ายและเสพยาเสพติด จำนวน 3,096 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 3,033 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 63 เรื่อง 5. หนี้นอกระบบ เกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบ จำนวน 2,819 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 2,536 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 283 เรื่อง


กำลังโหลดความคิดเห็น...