xs
xsm
sm
md
lg

จับตา “บิ๊กป้อม” จัดหนักโปรเจกต์ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ให้ อปท.ใน 43 จังหวัด พบหลายโครงการขอเงินระดับร้อยล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จับตาหลัง “บิ๊กป้อม” จัดหนักโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ในงบประมาณปี 2563 ภายใต้แผนงานการจัดการน้ำเสียของมหาดไทย และ รัฐบาล ให้ อปท. ใน 43 จังหวัด พ่วงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พบหลายโครงการขอเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แม้บอร์ดฝ่ายเทคนิคปัดตกไปแล้ว 6 โครงการ เผย ครม .เพิ่งโอน “องค์การจัดการน้ำเสียรัฐวิสาหกิจ ทส.” มาอยู่ในกำกับ รมว.มหาดไทย

วันนี้ (20 ธ.ค.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกับแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ 43 จังหวัด และแผนการจัดทำคำของบประมาณเพื่อจัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) โครงการก่อสร้างหรือดำเนินการเพื่อให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ภายใต้แผนงานการจัดการน้ำเสีย ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเสนอ

โดยเห็นชอบต่อแผนการปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง 11 จังหวัด ในท้องที่เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43 หรือเขตควบคุมมลพิษ ตามาตรา 59 ประกอบด้วย จ.มหาสารคาม สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา กระบี่ และ ภูเก็ต

ส่วนอีก 32 จังหวัดตามมาตรา 37 วรรคสาม จังหวัดที่ไม่อยู่ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43 หรือเขตควบคุมมลพิษตามาตรา 59 ได้แก่ เชียงใหม ลำพูน แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา แพร่ น่าน พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี พิษณุโลก นครสวรรค์ อ่างทอง ลพบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ สุรินทร์ อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด สระแก้ว ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง พังงา ปัตตานี และ นราธิวาส

“ในเร็วๆ นี้ คณะทำงานจัดทำและติตดามประเมินผลแผนปฏิบัตืการระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และ สำนักงานทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นฝ่ายเลขานุการ จะเริ่มทำการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัตการฯระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีที่ผ่านมา”

พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ที่ได้รับการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัด รวมถึงประเมินประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ในเขตจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด

มีรายงานว่า ที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ขอให้ อปท. ในเขตจังหวัด เสนอแผนการก่อสร้าง หรือดำเนินการเพื่อให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม และให้ทำคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ก่อนหน้านั้น ครม. เพิ่งโอนย้าย “องค์การจัดการน้ำเสีย” จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดให้รมว.มหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 แทนรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีรายงานว่า ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิควิชาการ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการ และโครงการเสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณสำรหับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยมีการสรุปผลการวิเคราะห์ความพร้อมและความเหมาะสม เช่น 1. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น วงเงินรวม 178,363,632.70 บาท 2. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 (ส่วนที่เหลือ) วงเงิน 259,871,114 บาท

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองยโสธร วงเงิน 129,046,104 บาท 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครภูเก็ต วงเงิน 120,000,000 บาท 5. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย อบต.อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ วงเงิน 115,744,5006. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก วงเงิน 100,350,927,.37 บาท

“เบื้องต้นไม่มีโครงการใด ที่มีความพร้อมและความเหมาะสมที่สมควรได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร เป็นประธาน และ ครม. เห็นชอบแล้วใน 43 จังหวัด
กำลังโหลดความคิดเห็น...