xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ขู่ห้ามลักไก่หาเสียง ก่อน พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง พร้อมฟังความปมบัตรเลือกตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เลขา กกต. เตือนพรรคอย่าลักไก่หาเสียงผิด กม. หลัง พ.ร.ป. เลือกตั้งใช้บังคับ แต่ยังไม่มี พ.ร.ฎ. เลือกตั้ง ยัน พปชร. ระดมทุนได้หากปลดล็อกแล้ว พร้อมนำทุกความเห็น ทุกปัจจัยปมบัตรเลือกตั้งเสนอกกต. พิจารณา ติงไม่อยากให้มองเชิงการเมืองอย่างเดียว

วันนี้ (9 ธ.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า แม้ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จะกำหนดเรื่องการคิดค่าใช้จ่าย เรื่องการหาเสียงหลังมี พ.ร ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. แล้ว และคาดว่าจะมี พ.ร.ฎ. เลือกตั้งในวันที่ 2 ม.ค. 62

แต่ตามมาตรา 22 พ.ร.ป. กกต. ก็กำหนดให้ กกต. ต้องสอดส่อง สืบสวน ไต่สวนหากพบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตได้ ไม่ว่าจะเป็นเวลา ในระหว่างที่มี พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น หลังวันที่ 11 ธ.ค. นี้ ที่ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง มีผลบังคับใช้ ผู้ที่จะสมัครหรือพรรคการเมือง ก็ไม่ควรกระทำการใดๆ ที่ทำให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เพราะอาจเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนให้ไต่สวนได้

ขณะเดียวกัน กฎหมายได้ให้ กกต. กำหนดและสนับสนุนเกี่ยวกับการหาเสียง ซึ่งขณะนี้สำนักงาน กกต. ได้ยกร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงไว้ทั้งหมดแล้ว ทั้งในเรื่อง การจัดเวลาหาเสียงออกอากาศทางโทรทัศน์ให้พรรคที่สมัครโดยเท่าเทียมกัน การจัดดีเบต ให้พรรคฯประชันนโยบายทางโทรทัศน์และแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งทางสำนักงานฯ เชิญพรรคการเมืองประชุม ในวันที่ 19 ธ.ค. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ก่อนจะปรับปรุงร่างระเบียบ และเสนอต่อที่ประชุม กกต. พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ หรือการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับผู้สมัคร และนโยบายพรรคฯ ส่งถึงบ้านในแต่ละเขตเลือกตั้ง การจัดแอปพลิเคชันฉลาดเลือก ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร นโยบายพรรคการเมืองให้ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษา การติดรายละเอียดผู้สมัคร และ พรรคฯ

ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งก่อนประชาเข้าไปใช้สิทธิ จึงอยากให้ผู้ที่จะสมัครและพรรคการเมืองปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการถูกร้องเรียนตามมา

ส่วนกรณีที่พรรคพลังประชารัฐจะจัดระดมทุนวันที่ 19 ธ.ค. ก็ต้องรอดูว่าหลังวันที่ 11 ธ.ค. ที่ คสช. ประกาศว่าจะยกเลิกคำสั่งที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองนั้นจะปลดล็อกให้พรรคทำกิจกรรมทางการเมืองตามที่ พ.ร.ป. พรรคการเมืองกำหนดได้แค่ไหน หากทำได้ทั้งหมด ทุกพรรคก็สามารถดำเนินการได้แต่การบริจาคก็ต้องไม่เกินรายละ 10 ล้านต่อคนต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

ส่วนเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กกต. ซึ่งพร้อมที่จะรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย รวมถึงพรรคการเมืองด้วย การที่ กกต. จะกำหนดว่าบัตรเลือกตั้ง ควรมีลักษณะใด มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมกัน ของพรรคใหญ่ พรรคเล็ก พรรคใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก การรักษาสิทธิ ของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ การป้องกัน การปลอมแปลงบัตร ระยะเวลาการจัดพิมพ์ การขนส่ง ซึ่งตามปฏิทินการทำงานที่คสช.เสนอต่อที่ประชุมร่วมพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ถ้าปิดรับสมัคร ในวันที่ 18 ม.ค. 62 วันที่ 25 ม.ค. กกต. ประกาศรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ และวันที่ 4-16 ก.พ. เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เท่ากับระยะเวลาในการจัดพิมพ์บัตรและส่งบัตรก่อนที่จะถึงห้วงแรกที่คนไทยในต่างประเทศใช้สิทธิเลือกตั้งค่อนข้างกระชั้น จึงไม่อยากให้ทุกฝ่ายมองเรื่องบัตรเลือกตั้งเชิงการเมืองเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานจะนำปัจจัยต่างๆ รวมทั้งความเห็นทั้งหมดนำเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...