xs
xsm
sm
md
lg

กอ.รมน.แจงความคืบหน้าบรูณาการแก้หนี้นอกระบบ คืนทรัพย์สินได้ 7 พัน ล.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน.
โฆษกกอ.รมน. เผย ความคืบหน้าบรูณาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เทียบต.ค.กับก.ย. เจ้าหนี้เพิ่ม ลูกหนี้ลดลง คืนทรัพย์สินได้ 7 พันล.กว่า ย้ำเดือดร้อนให้ติดต่อมา

วันนี้ (22พ.ย.) ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.รมน. ได้สั่งการให้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.)ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม ,กอ.รมน. และตำรวจ ตรวจสอบและแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากหนี้ นอกระบบ ในทุกจังหวัดและทุกพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา 6 เดือน นั้น

สำหรับในเดือน ต.ค. 61 สรุปผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบโดยมีรายละเอียดคือ เจ้าหนี้/นายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ รวม 18,930 ราย ลูกหนี้ จำนวน 899,984 ราย รวมมูลค่าหนี้รวม 60,308.53 ล้านบาท โดยมีการทำข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ จำนวน 537,637 ราย และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 362,347 ราย

เมื่อเปรียบเทียบสถิติระหว่างดือน ก.ย. 61 ที่ผ่านมา กับเดือน ต.ค. 61 เจ้าหนี้/นายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบเพิ่มขึ้น 958 ราย ( ก.ย.61 เจ้าหนี้มีจำนวน 17,972 ราย )ลูกหนี้ ลดลง 1,618 ราย มูลหนี้ ลดลง 32.04 ล้านบาท ทำข้อตกลงแล้ว เพิ่มขึ้น 118,361 ราย

จากการสรุปผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบประจำเดือน ต.ค. 61 กอ.รมน. โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ได้ร่วมกับ กอ.รมน.ภาคและกอ.รมน.จังหวัด บูรณาการกับ กระทรวงการคลัง,กระทรวงยุติธรรม, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด, ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ, และทุกภาคส่วน ด้วยการใช้มาตรการต่างๆตามความเหมาะสม เช่น การเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และการใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ให้กับ พี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการกู้หนี้นอกระบบ และการทำสัญญาขายฝากที่ไม่เป็นธรรม

โดยสามารถคืนทรัพย์สินให้กับประชาชน จำนวน 6,119 ราย มูลค่ารวม 7,442,311,192 บาท ซึ่งมีการนำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ประกอบด้วย โฉนดที่ดิน จำนวน 5,334 ฉบับ ( คิดเป็นเนื้อที่ 21,053 ไร่ 1งาน 71.5 ตารางวา ) รถยนต์ จำนวน 61 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 84 คัน ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ทองคำ บัตรATM และคู่มือจดทะเบียนรถ รวมทั้งสิ้น 378 รายการ

“พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่อยู่ระหว่างดำเนินการนั้น กอ.รมน. ได้บูรณาการ กับทุกภาคส่วน เร่งดำเนินการโดยใช้มาตรการต่างๆ ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี เช่นการประนอมหนี้, การเจรจาไกล่เกลี่ย, การปรับโครงสร้างหนี้, การใช้มาตรการทางกฎหมาย และการขอสินเชื่อช่วยเหลือ หนี้นอกระบบตามโครงการของรัฐบาล โดยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ทีศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/จังหวัด, สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567, http://damrongdhama.go.th หรือสายด่วน กอ.รมน. โทร 1374”พล.ต.ธนาธิป กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...