xs
xsm
sm
md
lg

กรุงเทพโพลล์เผยวัยใสจะไปเลือกตั้งสูงถึงร้อยละ 78.6 อยากให้ลงคะแนนผ่านแอปฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรุงเทพโพลล์เผย “วัยใสจะไปเลือกตั้ง” ร้อยละ 78.6 จะไปใช้สิทธิ โดยร้อยละ 91.8 บอกว่าตัดสินใจด้วยตัวเองโดยเลือกผู้สมัครที่มีวิสัยทัศน์มากที่สุด พร้อมเรียกร้องให้มีการลงคะแนนผ่านแอปฯ ได้

วันนี้ (17 พ.ย.) กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เผยแพร่ผลสำรวจโดยสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “วัยใสจะไปเลือกตั้ง” โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งแรก จำนวน 1,202 คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.8 จะใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เช่น facebook youtube ติดตามข่าวสารการเลือกตั้งและข่าวเกี่ยวกับพรรคการเมือง รองลงมาร้อยละ 36.5 จะติดตามผ่านช่องทางทีวี และร้อยละ 20.8 จะติดตามผ่านเว็บไซต์

เมื่อถามถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่อยากเห็นอะไรจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.9 อยากให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน รองลงมาร้อยละ 39.6 อยากให้มีแอปพลิเคชันแสดงข้อมูลผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่เขตต่างๆ และร้อยละ 33.0 อยากให้มีแอปพลิเคชันแจ้งเตือน วันเวลา สถานที่เลือกตั้ง

สำหรับความคิดเห็นต่อบรรยากาศการเลือกตั้ง ที่คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 24 ก.พ. 2562 ที่จะถึงนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.6 คิดว่าจะมีความคึกคักมากเพราะห่างหายการเลือกตั้งมานาน ส่วนร้อยละ 19.0 คิดว่าอาจจะมีการสร้างเหตุความไม่สงบ ก่อความวุ่นวายขึ้น ขณะที่ร้อยละ 14.4 คิดว่าจะเงียบเหงา ไม่คึกคักเท่าที่ควร

เมื่อถามว่าใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักในการเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.8 จะตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง โดยในจำนวนนี้จะเลือกผู้ที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากที่สุด (ร้อยละ 60.9) รองลงมาคือ จะเลือกผู้ที่มีผลงานแก้ปัญหาของชุมชน (ร้อยละ 46.1) และ จะเลือกผู้ที่ไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริต (ร้อยละ 43.5) ส่วนร้อยละ 7.0 จะเลือกตามญาติพี่น้อง คนในครอบครัว และมีร้อยละ 0.4 เท่ากัน ที่เลือกตามเพื่อนและเลือกตามกระแสโซเชียลมีเดีย

สุดท้ายเมื่อถามว่าจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ที่คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จะถึงนี้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.6 ตั้งใจว่าจะไป ขณะที่ร้อยละ 15.1 ตั้งใจว่าจะไม่ไป โดยในจำนวนนี้ให้เหตุผลว่า ต้องเรียน ทำงาน ติดธุระ (ร้อยละ 8.7) รองลงมาคือ ไม่เคยไปเลือกอยู่แล้ว (ร้อยละ 2.2) และเบื่อหน่ายการเมือง (ร้อยละ 1.4) ส่วนร้อยละ 6.2 ยังไม่แน่ใจ
กำลังโหลดความคิดเห็น...