xs
xsm
sm
md
lg

เปลี่ยนราคากลาง 3 รอบ “สำนักนายกฯ” เช่ารถอารักขานายกฯ 8 คัน เพิ่มจาก 21.8 ล้าน เป็น 22 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เปลี่ยนราคากลาง 3 รอบ “สำนักนายกฯ” เช่ารถหรู 8 คัน ภารกิจอารักขานายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และภริยาคณะรัฐมนตรี จาก 21.8 ล้าน เป็น 22 ล้าน เผย “เลขานายกฯ” เซ็นร่าง 4 รอบ ก่อนเปิดประมูลผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ยืนยันล้มอีกหรือไม่ หลัง ครม.อนุมัติงบตั้งแต่ต้นปี

วันนี้ (6 พ.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า หลังจากเมื่อวันที่ 25 ต.ค. พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามครั้งที่ 4 ในการจัดเช่ารถอารักขาในภารกิจนายกรัฐมนตรี โดยเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การเช่ารถยนต์จำนวน 8 คัน วงเงินเดิม 21,810,000 บาท ผูกพันงบประมาณ 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 นั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.วิลาศ ได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การเช่ารถยนต์จำนวน 8 คัน โดยมีการปรับราคากลางใหม่ จากวงเงินเดิม 21,810,000 บาท ผูกพันงบประมาณ 5 ปี เป็นวงเงิน 22,050,000 บาท ผูกพัน 60 เดือน ประกอบด้วย รถยนต์ตู้ 7 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ราคาเช่าต่อหน่วย 65,000 บาท ระยะเวลาที่เช่า/เดือน 60 เดือน วงเงิน 11,700,000 บาท และ รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 5 คัน ราคาเช่าต่อหน่วย 34,500 บาท ระยะเวลาที่เช่า/เดือน 60 เดือน วงเงิน 10,350,000 บาท

มีรายงานว่า สำหรับราคากลางรถและการคำนวณราคากลาง เดิมที่มีการเผยแพร่เมื่อ 26 ก.ย. 2561 ประกอบด้วย รถยนต์โฟล์คสวาเก้น จำนวน 3 คันๆ ละ 143,166.66 บาท/คัน/เดือน/ปี (143,166 x3x12 = 5,153,999.76 บาท และรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ จำนวน 5 คันๆ ละ 44,000 บาท /คัน/เดือน/ปี (44,000 x5x12 = 2,640,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,793,999.76 บาท/ปี

นอกจากนี้ ราคากลางเดิม (21 มิ.ย. 2561) ประกอบด้วย รถยนต์โฟล์คสวาเก้น จำนวน 3 คันๆ ละ 64,500 บาท/คัน/เดือน/ปี (64,500 x3x12 = 2,322,000 บาท และ รถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ จำนวน 5 คันๆ ละ 34,000 บาท /คัน/เดือน/ปี (34,000 x5x12 = 2,040,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,362,000 บาท/ปี

ทั้งนี้ ใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการเช่าจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยประกาศดังกล่าวระบุถึงวัตถุประสงค์ในการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี และใช้ในการปฏิบัติงานราชการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และภริยาคณะรัฐมนตรี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตั้งแต่ 27 ก.พ. 2561 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการยืนยันว่า การลงนามครั้งล่าสุดนี้ จะล้มประมูลเหมือนครั้งแรกหรือไม่
กำลังโหลดความคิดเห็น...