xs
xsm
sm
md
lg

มุกดาหาร โยง4เส้นทาง 20ชุมชน รับ”โครงการท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้นำสื่อมวลชนจากส่วนกลาง สื่อมวลชนท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่บ้านโนนสว่าง อำเภอเมือง และบ้านคำพอก อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อชมและสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน เสน่ห์ความงดงามของท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี และอาหารพื้นถิ่น ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว ได้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเข้ามาท่องเที่ยวยังหมู่บ้านดังกล่าว เพื่อยกระดับ อาชีพ รายได้ จากการท่องเที่ยว ของหมู่บ้าน ชุมชน และกิจกรรมต่อเนื่องจากการท่องเที่ยว เช่น การให้บริการที่พัก การจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ ของดีของฝาก ของที่ระลึกของชุมชน

ทั้งนี้โครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ถือเป็นยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในการสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านอย่างมั่นคงจากการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร, ประวัติศาสตร์, ศาสนา, ศิลปะ และประเพณีวัฒนธรรม เนื่องจากมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชนพื้นเมือง 8 ชนเผ่า อันประกอบไปด้วย ไทอีสาน ภูไท ข่า ไทกระโซ่ ไทกะเลิง แสก ย้อ กุลา และ 2 กลุ่มชาติพันธุ์ คือ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม โดยในปี 2561 มีชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 20 ชุมชน และพร้อมที่จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว มาสัมผัสกับ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติ ของจังหวัดมุกดาหาร
กำลังโหลดความคิดเห็น...