xs
xsm
sm
md
lg

ประเดิมถก ผบ.เหล่าทัพ “บิ๊กกบ” ย้ำเทิดทูนสถาบันฯ หนุนงานรัฐ กำลังพลอยู่ในระเบียบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เปิดม่านประชุม ผบ.เหล่าทัพครั้งแรก ผบ.ทสส.ย้ำเทิดทูนสถาบันฯ สานโครงการจิตอาสา ยันหนุนงานรัฐบาล ยกระดับความร่วมมือต่างประเทศ ย้ำกำลังพลอยู่ในระเบียบวินัย

วันนี้ (19 ต.ค.) ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) แถลงข่าวการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก, พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ, พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศและ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่าถือเป็นวันสำคัญของกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้มีการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในครั้งที่ 1 ในปีของงบประมาณ โดยมีสิ่งที่ทำนอกเหนือจากแนวปฏิบัติก็คือเรามีจัดการจัดการประชุมคณะผู้บัญชาการทหารซึ่งถือเป็นกลไกที่เป็นไปตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้มีคณะนี้ขึ้นเพื่อให้ข้อเสนอแนะการเคลื่อนย้ายกำลัง การสั่งใช้กำลัง ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เราจึงจัดการประชุมขึ้นเพื่อทบทวนแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ และใช้เวทีนี้ในการหารือเรื่องที่สำคัญและต้องปฏิบัติงานร่วมกันภายในคราวเดียวกัน

พล.อ.พรพิพัฒน์กล่าวว่า หลังจากที่เราประชุมคณะผู้บัญชาการทหารจบแล้ว มีการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพต่อเนื่อง โดยได้นำผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต รวมทั้งทางด้านยุทธการเป็นหลักมาพบปะและให้แนวทางที่กองทัพจะดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป เรื่องหลักๆ ที่ได้เน้นย้ำเรื่องแรก คือ การพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสา โดยปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างที่เรากำลังดำเนินการในพื้นที่คลองเปรมประชากร ที่จะมีกำลังจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการร่วมกันตั้งแต่วันที่ 14-22 ตุลาคมนี้ ขอเชิญชวนชุมชนประชาชนจิตอาสาทั้งสองฝั่งคลอง หรือว่าพวกเราที่ได้สมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาไปแล้วสามารถไปร่วมกิจกรรมได้

พล.อ.พรพิพัฒน์กล่าวว่า นอกจากนั้นในการประชุมของเราได้เน้นย้ำ คือ การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยหน้าที่ของกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ การปกป้องรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน และพิทักษ์รักษาอาณาเขตทั้งทางบกและทางทะเล ในส่วนของการปฏิบัติในเรื่องการฝึกเป็นเรื่องที่เน้นย้ำในปีงบประมาณต่อไป การฝึกของเราจะมีการฝึกทั้งระดับนาชาติ เช่น คอบร้าโกลด์ และการฝึกของแต่เหล่าทัพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเรา พยายามที่จะมีในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนำไปสู่ความทันสมัย และตรวจสอบว่าในสิ่งที่เป็น Network Centric Operation นั้นความเชื่อมโยงสามารถเชื่อมโยงได้จริงหรือไม่ ผลของการฝึกก็จะนำไปสู่การพัฒนากองทัพพร้อมด้านเทคโนโลยีในอนาคต

พล.อ.พรพิพัฒน์กล่าวว่า ส่วนการรักษาความมั่นคงของรัฐ กองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลต่อไป ทั้งความสงบในประเทศ และการป้องกันแก้ไขปัญหาแรงงาน ยาเสพติด ตลอดจนภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนของความร่วมมือของต่างประเทศกิจกรรมของกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปีหน้าจะมีการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสอดคล้องกับภาระของรัฐบาลที่จะต้องมีการประชุมในระดับต่างๆ ทั้งระดับรัฐบาล กระทรวง และเหล่าทัพ เช่น กองบัญชาการกองทัพไทยมีการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนในช่วงมีนาคม และการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดภาคพื้นแปซิฟิกในช่วงเดือนสิงหาคม ในส่วนกองทัพบกมีการประชุมผู้บัญชาการทหารบก อินโดภาคพื้นแปซิฟิกในช่วงเดือนกันยายน ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุนภารกิจเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกับนานาชาติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดก็คือได้เน้นย้ำกวดขันกำลังพลทุกคนในเรื่องวินัยการแสดงออกว่าเป็นทหารอาชีพ การเป็นตำรวจอาชีพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเกิดความมั่นใจว่าพวกเราทุกคนจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ตามกฎหมาย

กำลังโหลดความคิดเห็น...