xs
xsm
sm
md
lg

กกต.แจงพรรคระดมทุนช่วงคลายล็อกต้องขออนุญาต คสช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายแสวง บุญมี(แฟ้มภาพ)
รองเลขาธิการ กกต. แจงพรรคระดมทุนช่วงผ่อนคลายต้องขออนุญาต คสช. และมีได้แค่ 2 บัญชี ทุนประเดิม-ค่าบำรุงพรรค

วันนี้ (12 ต.ค.) นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้โพสต์ในเพจกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง ที่จัดทำโดยสำนักงาน กกต. ถึงกรอบการดำเนินการกิจการของพรรคการเมืองช่วงผ่อนคลาย โดยอธิบายถึงกรอบการดำเนินการใน 6 กิจกรรม ที่คำสั่ง คสช.ที่ 13/2561 ผ่อนคลายให้พรรคทำได้ว่า การลงพื้นที่รับฟังความเห็นสมาชิกเพื่อแก้ไขนโยบายที่กำหนดไว้ในข้อบังคับพรรค การลงพื้นที่เพื่อหาสมาชิก ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อจะประชุมใหญ่ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค การประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด หรือการประชาสัมพันธ์ การติดต่อสมาชิกพรรค ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง การดำเนินการต้องไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือ ไม่มีลักษณะเป็นการหาเสียงตามประกาศ คสช.ที่ 57/2557 และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ซึ่งห้ามชุมนุมเกิน 5 คน

โดยการดำเนินการกิจการทางการเมืองที่นอกเหนือจากที่คำสั่ง คสช.ที่ 13/2561 กำหนดไว้ 6 ข้อ จะต้องขออนุญาต คสช.ตามประกาศข้อ 4 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 เช่น การประชุมเพื่อเลิกพรรคการเมือง หรือการระดมทุน เป็นต้น ซึ่งในเอกสารดังกล่าวก็ได้มีการเผยแพร่ถึงประเภทของเงินของพรรคการเมืองว่า 1. เงินทุนประเดิม คือ เงินที่ได้จากผู้ร่วมการจัดตั้งพรรคการเมืองเท่านั้น เว้นแต่พรรคการเมืองที่จัดตั้ง ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2550 จะนำเงินของพรรค เช่น ค่าบำรุงพรรค หรือเงินบริจาค มาเป็นทุนประเดิมก็ได้ 2. เงินบริจาค คือ เงินที่ได้จากผู้บริจาคเงิน ซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล สมาชิกพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองก็ได้

3. เงินระดมทุน คือเงินที่ได้จากผู้สนับสนุน ซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล สมาชิกพรรคการเมือง หรือ กรรมการบริหารพรรคการเมืองก็ได้ 4. เงินค่าบำรุงพรรค คือ เงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกพรรคการเมืองเท่านั้น

ส่วนคนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ แต่ต้องไม่ขัดคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 คือห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของกลุ่มการเมืองที่ได้ยื่นจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมายใหม่ ที่ผ่านมาทาง กกต.ได้มีการทำความเข้าใจกับทุกพรรคการเมืองแล้ว ในเรื่องของบัญชีเงินฝากที่จะต้องมีการเสนอให้ กกต.ว่าขณะนี้การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองยังอยู่ภายใต้คำสั่ง คสช.ที่ 57/2557 ประกอบคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 และคำสั่ง คสช.ที่ 13/2561 จึงจะมีเพียงแค่ 2 บัญชี คือ บัญชีทุนประเดิม และกับบัญชีค่าบำรุงพรรคเท่านั้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...