xs
xsm
sm
md
lg

นักธุรกิจหอการค้าสหรัฐฯ พบนายกฯ ยันพร้อมเติบโตไปกับเศรษฐกิจไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ประยุทธ์” เปิดทำเนียบฯ ให้ ปธ.กก.หอการค้าไทย นำคณะนักธุรกิจหอการค้าสหรัฐอเมริกา เรียกความเชื่อมั่นลงทุนไทย ชูดิจิทัลขับเคลื่อน ศก. พาไทยสู่เวทีโลก มะกันยืนยันพร้อมเติบโตไปกับเศรษฐกิจไทย

วันนี้ (25 ก.ย.) เวลา 15.30 น. นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะนักธุรกิจหอการค้าสหรัฐอเมริกา (U.S. Chamber of Commerce) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับนักธุรกิจสหรัฐฯ ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำด้านดิจิทัล อาทิ บริษัท FedEx Express บริษัท Qualcomm Incorporated บริษัท Cisco บริษัท Fortinet บริษัท Engine บริษัท The Software Alliance บริษัท Seagate บริษัท Seagate Technology และบริษัท Airbnb เป็นต้น

นายกรัฐมนตรียินดีที่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐฯ มีพลวัตอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณที่ USCC ช่วยส่งเสริมและผลักดันให้นักธุรกิจสหรัฐฯ เข้ามาลงทุนในไทย ทำให้มูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า รัฐบาลมุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นสาขาที่สหรัฐฯ มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะภาคการเกษตร ยานยนต์และอากาศยาน อุตสาหกรรมการแพทย์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการลงทุนที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุนของบริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งให้ความสำคัญอย่างมากต่อวาระการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เนื่องจากเห็นว่าการยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก ทั้งนี้ ในปี 2019 ไทยจะรับตำแหน่งประธานอาเซียน มีนโยบายหลักที่มุ่งเสริมสร้างอาเซียนให้เข้มแข็ง

โอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย แสดงความขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวนโยบายเศรษฐกิจไทย และพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิรูปของไทย โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ นักธุรกิจสหรัฐฯ เชื่อมั่นและประสงค์ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยภาคเอกชนสหรัฐฯ พร้อมเป็นหุ้นส่วนในการผลักดันการดำเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทย นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะสนับสนุนไทยในฐานะประธานอาเซียน โดยเห็นว่าไทยมีบทบาทสำคัญต่ออาเซียนอย่างมาก

ด้านรัฐมนตรีว่าการระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังได้กล่าวเชิญภาคเอกชนสหรัฐฯเข้ามาลงทุนในธุรกิจดิจิทัลจากต่างประเทศ อาทิ อีคอมเมิร์ซ ปัญญาประดิษฐ์ และธุรกิจ start-ups ด้านดิจิทัลในพื้นที่ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ซึ่งเป็นโครงการหลักภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมยืนยันว่าไทยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับความร่วมมือเทคโนโลยีในประเด็นความมั่นคงไซเบอร์และการพัฒนาด้านดิจิทัลกำลังโหลดความคิดเห็น...