xs
xsm
sm
md
lg

คตช.แถลงผลต้านทุจริต ดึงรองนายกฯ นั่ง ปธ.อนุ กก.ปราบปรามหวังขับเคลื่อนงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(แฟ้มภาพ)
ประชุม คตช.แถลงผลการดำเนินการต้านทุจริต ยกเครื่องอนุ กก.ปราบปราม ดึงรองนายกฯ นั่งประธานหวังขับเคลื่อนงานเข้มข้น

วันนี้ (3 ก.ย.) เวลา 16.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะเลขานุการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) แถลงผลการประชุม คตช.ครั้งที่ 1/2561 ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมมีการรับทราบการดำเนินงานของ คตช.ที่ผ่านมา โดยคณะที่ 1 อนุกรรมการด้านปลูกฝังจิตสำนึกได้แจ้งผลงาน โครงการโตไปไม่โกง เพื่อปลุกสร้างคุณธรรมที่เข้มแข็งให้เด็กแและเยาวชน ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียในด้านการนำการตลาด เข้ามาเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนในสังคม

คณะที่ 2 อนุกรรมการด้านการป้องกันการทุจริต ได้เสนอผลงาน ในการลดโอกาสการทุจริต และขับเคลื่อนการดำเนินการตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 คณะที่ 3 อนุกรรมการปราบปรามการทุจริต ได้เสนอผลการดำเนินการในคดีต่างๆ อาทิ คดีคลองด่าน ที่มีการรื้อฟื้นจนศาลปกครองกลาง จนศาลปกครองกลางสามารถพิจาณราคดีนี้ใหม่อีกครั้งได้ ยังมีคดีเงินทอนวัด คดีจำนำข้าว ทั้งนี้คณะอนุกรรมการชุดนี้ยังได้ ดำเนินการจัดทำปรับปรุง แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 ได้เสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้ได้รอการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

พ.ท.กรทิพย์กล่าวต่อไปว่า คณะที่ 4 อนุกรรมการด้านการประสานงานข้อตกลงคุณธรรม ได้ดำเนินการ ให้มีผู้สังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างส่วนราชการกับผู้ประกอบการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทำเอกสารประกวดราคา จนถึงขั้นตอนส่งมอบงาน ซึ่งถือเป็นข้อตกลงคุณธรรม ถ้าเห็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องในขั้นตอนใด ก็สามารถแจ้งให้คณะอนุกรรมการทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ต่อไป โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้ สามารถดำเนินการประหยัดงบในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ 21,800 ล้านบาท ใน 79 โครงการที่เข้ามาร่วมกับรัฐบาลขุดนี้ ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 11 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 68 แห่ง ทั้งนี้จะมีการยกระดับค่ากัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศ (CPI) ของประเทศไทย จากเดิมที่ปีที่ผ่านมาเราได้ 37 เต็ม 100 ซึ่งเป็นลำดับที่ 96 จาก 180 ประเทศ

พ.ท.กรทิพย์กล่าวอีกว่า ในการดำเนินครั้งต่อไปของ คตช.นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงและตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้น โดยคณะอนุกรรมการชุดที่ 3 ด้านการปราบปรามการทุจริตจะมีความเข้มข้นขึ้น โดยจะให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อขับเคลื่อนงานในด้านนี้ และตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นใหม่ ชื่อ “คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านทุจริต” เพื่อเสริมสร้างธรรมบาลให้เด่นชัดเป็นรูปธรรม ซึ่งภาครัฐและเอกชนจะต้องมาทำงานร่วมกันและคิดร่วมกัน รวมถึงตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินการตามมติ คตช.เพื่อติดตามกาารปฏิบัติงาน ขณะที่การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ แม้ไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมการ แต่มีคณะทำงานชุดย่อย ที่อยู่ในฝ่ายเลขานุการ ป.ป.ท.จะทำหน้าที่ดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยคอร์รัปชัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...