xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เทเกือบ 300 ล.ซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่น ให้ทหารช่างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
ทีมโฆษกรัฐ เผย ครม.อนุมัติเกือบ 300 ล้าน ซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่น ให้ทหารช่างช่วยเหลือปชช. ผู้ประสบภัยพิบัติ

วันนี้ (28 ส.ค.) เวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประมาณ 292,562,976 บาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่น ในการสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 2 ชุด ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม เสนอว่า กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) มีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นจะต้องจัดหายุทโธปกรณ์ไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือขั้นต้นกรณีเร่งด่วน จึงต้องดำเนินการจัดหาสะพานเครื่องหนุนมั่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัย


กำลังโหลดความคิดเห็น...