xs
xsm
sm
md
lg

เข้าฤดูข้าราชการไทย ดูงานต่างประเทศ “สปน.” จัดงบ 2 ล้าน พา 91 ขรก.ดูงานเมืองจีน-สิงคโปร์ เผยโปรมแกรมดูงานกำแพงเมืองจีน-พระราชวังต้องห้าม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เข้าฤดูข้าราชการไทย ดูงานต่างประเทศ “สปน.” หน่วยงานในสังกัดนายกรัฐมนตรี ใช้งบกว่า 2 ล้าน จัดโครงการศึกษาดูงาน พา 91 ผู้ตรวจกรม-ผู้ช่วยผู้ตรวจมือใหม่ ใน 2 หลักสูตร ดูงานเมืองจีน-สิงคโปร์ ส.ค.-ก.ย.นี้ เผย โปรแกรมผู้ตรวจดูงานกำแพงเมืองจีน-ศูนย์การค้าหวังฝูจิ๋ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง พระราชวังต้องห้าม

วันนี้ (16 ส.ค.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้จัดโครงการการศึกษาดูงานสำหรับข้าราขการ ใน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน วงเงิน 1,0104,000 บาท และ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ วงเงิน 930,000 บาท โดยทั้ง 2 หลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างผู้ตรวจราชการกรม และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมือใหม่ โดยมุ่งเน้นการศึกษาดูงานเชิงเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการกรม กำหนดระยะเวลาดูงานในเดือนสิงหาคมนี้ ระยะเวลา 5 วันรวมเดินทางไปกลับ ประกอบด้วย บุคลากร 43 คน สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สำนกงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร

โดยกำหนดสถานที่ศึกษาดูงาน ตลอด 5 วัน 4 คืน เช่น วันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค.เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 20 ส.ค. เดินทางไปศึกษาสถาปัตยกรรมการก่อสร้างสมัยจักรพรรดิจิ๋นซี ณ กำแพงเมืองจีน ช่วงบ่ายเดินทางไปศึกษาเศรษฐกิจ ณ ย่านการค้าหวังฝูจิ๋ง ย่านเศรษฐกิจในกลางเมืองปักกิ่ง

วันที่ 21 ส.ค.ไปศึกษาดูงานตานการเกษตร ณ Chinese Academy of Agricultural Sciences & Technology Demonstration Park, CAAS (Agri Garden),ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)ณ Institute of Computing Technology Chinese Academy of Sciences วันที่ 22 ส.ค. ศึกษาดูงานด้านการวางผังเมืองกรุงปักกิ่ง ณ Beijing Planning exhibition Hall

วันที่ 23 ส.ค. ศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมการก่อสรัาง และประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง ณ จัตุรัสเทียนอัน่เหมิน และพระราชวังกู้กง พระราชวังต้องห้าม ช่วงบ่าย เดินทางไปศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของกรุงปักกิ่ง เป็นต้น

ส่วนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมือใหม่ กำหนดระยะเวลาดูงานในเดือนกันยายนนี้ ระยะเวลา 3 วันรวมเดินทางไปกลับ ประกอบด้วย บุคลากร 48 คน สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยกำหนดสถานที่ศึกษาดูงาน ตลอด 3 วัน 2 คืน เช่น วันที่ 11 ก.ย.ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเสีย ณ Newater Visitor Center วันที่ 12 ก.ย. ศึกษาดูงานด้านระบบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการผลิตไฟฟ้าฯ Tuas One Waste-To-Energy Plant, ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนาจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ ณ Garden by The Bay ช่วงบ่ายศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของสาธารณรัฐสิงคโปร์

มีรายงานว่า โครงการดูงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2560 โดยเฉพาะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับมืออาชีพ เคยถูกสังคมออนไลน์พบว่า มีการนำคณะได้เที่ยวที่ Universal Studios สวนสนุกชื่อดังระดับโลก และพื้นทีอื่นๆ เสมือนไม่ใช่การดูงาน โดยทาง สปน.ออกมายืนยันว่า วันสุดท้ายของการศึกษาดูงานคณะทั้งหมด จะต้องเดินทางกลับในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ ฉะนั้น ทำให้ระหว่างรอขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยเป็นช่วงเวลาว่าง จึงจัดโปรแกรมศึกษาพิเศษศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่ Universal Studios ประเทศสิงคโปร์ แทน โดย สปน.ให้ความสำคัญต่อการศึกษาดูงาน รวมถึงการศึกษาสภาพแวดล้อมที่จะนำมาศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในการนำมาใช้ประโยชน์ในงานตรวจราชการ

ขณะที่ ประเด็นงบประมาณส่วนที่เหลือจ่ายนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยังมิได้มีการนำไปใช้ในภารกิจทางราชการตามระบบงบประมาณจะต้องส่งคืนคลังต่อไป

มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ด้วยว่า เมื่อต้นเดือน ส.ค. กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักปกคีรองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 11 เดินทางไปศึกษษดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 ก.ค.- 4 ส.ค. 2561 จำนวน 109 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,325,740 บาท หรืออัตราคนละ 48,860 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...