xs
xsm
sm
md
lg

เบิกงบลงทุน มท.แล้ว 6.4 หมื่น ล.- ซื้อ ฮ. 1.7 พัน ล.ประมูล 2 รอบ วุ่น! ชง “ปลัดฉิ่ง” เพิ่มงบ-มท.1 ไฟเขียว กทม.หาผู้รับจ้างพัฒนาฝั่งเจ้าพระยา 4 ช่วง 8.3 พัน ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


มท.เบิกจ่ายงบลงทุนปี 61 แล้ว 6.4 หมื่นล้าน เผยแผนจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ 1.7 พันล้าน ประมูล 2 รอบ วุ่น! ปภ.เสนอ “ปลัดฉิ่ง” ของบเพิ่มเหตุผู้ชนะประมูลเสนอราคาสูงกว่างบ 130 ล้าน ส่วน “กสถ.” รอจัดซื้อรถตู้ 25 คัน 134 ล้าน ด้านแผนพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา ของ กทม. 8.3 พันล้าน 4 ช่วง มท.1 เพิ่งไฟเขียวหาผู้รับจ้าง แต่ยังติดปัญหาค่าจ้างที่ปรึกษา ส่วน สร้างสนามฟุตบอล 191 ล้าน เมืองพัทยา ระยะ 3 รออุทธรณ์งบฯ

วันนี้ (12 ส.ค.) แหล่งข่าวจากระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจปี 2561 วงเงิน 359,526.7 ล้านบาท ให้กับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย รับทราบ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ 281,784.850 ล้านบาท เป็นงบลงทุนทีเบิกจ่ายแล้ว 23,442.8 ล้านบาท จากวงเงิน 64,948.6 ล้านบาท

ทั้งนี้ พบว่า ความคืบหน้าสำหรับงบลงทุนที่ยังไม่มีการก่อหนี้ มีโครงการที่น่าสนใจที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ เช่น โครงการจัดหาอาการยานปีกหมุน (Hellicoter) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสาธารณภัย ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มีการยกเลิกประกวดราคาครั้งแรก ส่วนครั้งที่ 2 ได้ผู้รับจ้างและมีการต่อรองราคา ปรากฏว่า ราคาที่ได้สูงกว่าวงเงินงบประมาณกว่า 130 ล้านบาท ต้องขออนุมัติของบประมาณเพิ่ม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอเพิ่มงบประมาณ

โครงการนี้ เริ่มต้นในสมัย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบัน ยังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หลังจากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์จำนวน 2 ลำ วงเงินที่รับการจัดสรร 1,732,000,000 บาท (ราคาต่อลำ 866 ล้านบาท) ในลักษณะของการผูกพันงบประมาณระยะ 3 ปี (2560-2562) ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบก ในรูปแบบที่ ปภ.เสนอขอจัดตั้งงบประมาณดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ และใช้ประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนของกองทัพบกให้การสนับสนุนการเตรียมนักบิน การซ่อมการซ่อมบำรุง และการดูแลอากาศยาน

แหล่งข่าวระบุว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการของหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กสถ.) โครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 25 รายการ วงเงิน 134.87 ล้านบาท โดย 1 รายการอยู่ระหว่างรอพิจารณาเรื่องราคาและความโปร่งใสจากกรมบัญชีกลาง และอีก 24 รายการใช้บอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขณะที่โครงการของ กทม. ที่ยังไม่มีก่อหนี้ฯ เช่น โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1-4 ทั้ง 4 รายการ มีปัญหาการเปลี่ยนระบบการจัดซื้อจัดจ่าง ยังอยู่ในขั้นตอนประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยล่าสุด รมว.มหาดไทย เห็นชอบให้ดำเนินการหาผู้รับจ้างแล้ว

โดยช่วงที่ 1 จากสะพานพระราม 7-คลองสามเสน ในพื้นที่เขตบางซื่อและดุสิต งบประมาณ 1,770 ล้านบาท ช่วงที่ 2 จากคลองสามเสน-สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในพื้นที่เขตดุสิตและพระนคร งบประมาณ 2,470 ล้านบาท ช่วงที่ 3 จากสะพานพระราม 7-คลองบางพลัด พื้นที่เขตบางพลัด งบประมาณ 2,061.5 ล้านบาท และ ช่วงที่ 4 จากคลองบางพลัด-สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า พื้นที่เขตบางพลัด งบประมาณ 2,061.5 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,363 ล้านบาท

“โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ยังติดปัญหาจำนวนค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง ช่วงที่ 1 3 และ 4 ได้ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ส่วนช่วงที่ 2 มีผู้เสนอทางด้านเทคนิคเพียงรายเดียวต้องยกเลิกการดำเนินการใหม่ อยู่ระหว่างสรรหา โดยช่วงที่ 2 นี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้ กทม.ยกเลิกการก่อสร้างในช่วงสะพานพระปิ่นเกล้า-คลองสามเสน ระยะทางประมาณ 2 กม.”

ทั้งนี้ เดิมค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างแบ่งเป็น 4 ช่วงรวมงบกว่า 142 ล้านบาท ช่วงที่ 1 งบประมาณ 30 ล้านบาท ช่วงที่ 2 งบประมาณ 44 ล้านบาท ช่วงที่ 3 งบประมาณ 34 ล้านบาท และช่วงที่ 4 งบประมาณ 34 ล้านบาท

ขณะที่เมืองพัทยา มีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้วงเงิน 191.9 ล้านบาท ยังอยู่ระหว่างรออุทธรณ์พิจารณาการใช้งบและความโปร่งใส จากกรมบัญชีกลาง เฉพาะโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก ระยะที่ 3 วงเงิน 89.1 ล้านบาท

ในส่วนของกรมโยธิการและผังเมือง มีโครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ที่น่าในใจเช่น โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะลันตา จ.กระบี่ อยู่ระหว่างการทบทวนแบบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าของพื้นที่ ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้เป็นไปตามที่ราษฎรร้องขอ หลังจากรัฐบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2558-2559 จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา


กำลังโหลดความคิดเห็น...