xs
xsm
sm
md
lg

กห.ย้ำต้อนรับ OIC ลงดูแก้ไฟใต้ ลั่นฟันทหารมีคลิปเสื่อมเสีย เผยใช้ไซเบอร์ปกป้องชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม (แฟ้มภาพ)
ประชุมกลาโหม กำชับกองทัพต้อนรับโอไอซีลงพื้นที่ ดูการแก้ไขปัญหาไฟใต้ สั่งเหล่าทัพกวดขันวินัยทหาร ฟันวินัยหากมีคลิปเผยแพร่พฤติกรรมสร้างความเดือดร้อน ทำเสื่อมเสียภาพลักษณ์ ย้ำการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ ระบุกลาโหมยุค 4.0 เน้นปฏิรูปกองทัพด้านไซเบอร์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ชาติ

วันนี้ (26 ก.พ.) พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหม ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมว่า ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ โดยเฉพาะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 สนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศ ในการต้อนรับคณะผู้แทนโอไอซี (OIC) เยี่ยมชมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้รับทราบความจริงถึงพัฒนาการของการแก้ปัญหา รวมทั้งเชื่อมั่นถึงความตั้งใจและจริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดถือแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักกฎหมายและแนวทางสันติวิธี เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความสงบสุข ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด

พล.ท.คงชีพยังเผยว่า ที่ประชุม รองนายกฯ และรมว.กลาโหม กำชับการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของทหาร และกองทัพ โดยให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเข้มงวดเพิ่มความระมัดระวัง ตลอดจนกวดขันกำลังพลในสังกัดทุกระดับอย่างใกล้ชิด ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ การแสดงออกในขณะที่สวมเครื่องแบบทั้งเป็นบุคคล และเป็นคณะ ด้วยความรอบคอบ ประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด ไม่กระทำการที่ฝ่าฝืน กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ซึ่งจะนำความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของกองทัพได้ เมื่ออาจถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ และย้ำว่ากองทัพจะไม่ปกป้องกำลังพลที่ประพฤติเสื่อมเสียและสร้างความเสียหายเดือดร้อนกับสังคม

พล.ท.คงชีพยังกล่าวว่า ที่ประชุมกำชับว่าสงครามไซเบอร์ถือเป็นอีกมิติหนึ่งของการสงครามที่มีความไวสูง โดยต้องมีการเตรียมกำลังและใช้กำลัง เช่นเดียวกับมิติสงครามอื่นๆ ขอให้ หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ ให้ความสำคัญ ในการเร่งรัดเดินหน้าขับเคลื่อนปฏิรูปกองทัพ ตามแผนแม่บทไซเบอร์ เพื่อการป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม ในระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ที่ต้องเสริมสร้างความสมบูรณ์ ของหน่วยระดับนโยบายและหน่วยปฏิบัติ โดยเฉพาะการพัฒนากำลังพล โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ให้มีความพร้อมปฏิบัติในมิติไซเบอร์ ควบคู่ไปกับ การสร้างความร่วมมือด้านไซเบอร์ ทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมได้ขับเคลื่อนปฏิรูปกองทัพด้านไซเบอร์ต่อเนื่องตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม โดยได้จัดทำแผนแม่บทไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม (ปี 60-64) และกำหนดให้ไซเบอร์เป็นมิติหนึ่งของสงคราม ที่ต้องจัดเตรียมกำลังและใช้กำลัง เช่นเดียวกับมิติของการสงครามอื่นๆ โดยปัจจุบันได้จัดตั้ง “ ศูนย์ไซเบอร์ กห.” และ “หน่วยไซเบอร์ระดับปฏิบัติการของแต่ละเหล่าทัพ” โดยอยู่ระหว่างการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถการปฏิบัติ ทั้งด้านนโยบายและแผน ด้านกำลังพล ด้านการปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีและการวิจัย/พัฒนา รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ให้พร้อมในการปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ได้ให้ความสำคัญต่อการผนึกกำลังด้านไซเบอร์

พล.ท.คงชีพกล่าวอีกว่า ระยะแรกได้เน้นขีดความสามารถเชิงรับ เช่น ด้านการป้องกันโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการเฝ้าระวัง ซึ่งแต่ละเหล่าทัพได้จัดตั้งโรงเรียนและเปิดสอนผู้ปฏิบัติงานไซเบอร์ระดับต่างๆ ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติการ สำหรับการผนึกกำลังด้านไซเบอร์ ได้กำหนดเป้าหมายให้มีกำลังพลสำรองไซเบอร์ พร้อมทั้งขยายความร่วมมือและผนึกกำลังกับหน่วยงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การฝึกไซเบอร์ในการฝึกร่วม/ผสมทางทหาร ภายใต้รหัสคอบร้าโกลด์ ที่ผ่านมา การปฏิรูปกองทัพด้านไซเบอร์จะเป็นส่วนสำคัญ ให้กองทัพมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการรับมือกับการโจมตีและการคุกคามทางไซเบอร์ ที่สามารถพัฒนาไปสู่การทำสงครามไซเบอร์ได้ในอนาคต หากขาดการผนึกกำลังด้านไซเบอร์ร่วมกัน โดยกองทัพไม่เตรียมความพร้อม และภาคประชาชนไม่ตระหนักรู้และตื่นตัวในทิศทางเดียวกัน สงครามไซเบอร์จะกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ชาติอย่างใหญ่หลวง


กำลังโหลดความคิดเห็น...