xs
sm
md
lg

สนช.โหวต 2 ร่าง กม.ลูก ‪8 มี.ค.ชี้ห้ามแสดงมหรสพเหตุมีผลเสียมากกว่า-พฤหัสลงมติสรรหา กกต.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“หมอเจตน์” เผย สนช. รอโหวต 2 ร่าง กม. ลูก 8 มี.ค.- แจงเหตุห้ามแสดงมหรสพ ชี้ มีผลเสียมากกว่าดี ตรวจสอบค่าใช้จ่ายลำบาก พร้อมลงมติสรรหา กกต. ใหม่ 22 ก.พ. นี้

วันนี้ (20 ก.พ.) นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) และกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนของ กมธ. ร่วม 3 ฝ่ายนั้น จะนำเข้าสู่ที่ประชุม สนช. เพื่อพิจารณาลงมติในวันที่ 8 มี.ค. นี้ หากจะมีการลงมติคว่ำร่างกฎหมายลูกทั้งสองฉบับจะต้องมีเสียง สนช. ไม่เห็นชอบ 2 ใน 3 ของ สนช. ที่มีอยู่ทั้งหมดหรือ 166 เสียงขึ้นไป อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า กฎหมายทั้งสองฉบับจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม สนช. มั่นใจว่า ทุกฝ่ายน่าจะทำความเข้าใจข้อขัดแย้งประเด็นต่างๆ ได้

นพ.เจตน์ กล่าวว่า ในส่วนร่าง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งที่ประชุมร่วม มีมติไม่ให้มีการแสดงมหรสพระหว่างการหาเสียงนั้น เนื่องจากเห็นว่า จะมีผลเสียมากกว่าผลดี เพราะเห็นว่าการแสดงมหรสพไม่ใช่การปฏิรูปการเมืองที่มุ่งหวังให้ประชาชนฟังนโยบายพรรคเพื่อประกอบการตัดสินใจลงคะแนน อีกทั้งการจัดมหรสพทำให้การตรวจสอบค่าใช้จ่ายของดาราที่นำมาขึ้นเวทีทำได้ลำบาก เพราะถ้าพรรคการเมือง ระบุว่า เป็นญาติพี่น้อง คิดค่าตัวราคาถูกๆ จะทำให้การคำนวณค่าใช้จ่ายผู้สมัครในการหาเสียงทำได้ยาก รวมทั้งดาราที่นำมาขึ้นเวทีอาจจะไปพูดจูงใจให้เลือกผู้สมัครเบอร์ต่างๆ สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดคดีฟ้องร้องตามมามากมาย ส่วนการตัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งนั้น ทาง กมธ. ร่วมเห็นว่า ให้คงการตัดสิทธิการได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง และตัดสิทธิการได้รับแต่งตั้งรองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นไว้ตามเดิม เพียงแต่ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน ไม่ให้หมิ่นเหม่ต่อการขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ซึ่งในวันที่ 21 ก.พ. กมธ. ร่วมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง ส.ส. จะพิจารณาทบทวนประเด็นการขยายเวลาลงคะแนนเลือกตั้งจาก 07.00 - 17.00 น. ซึ่งอาจจะมีการปรับขยายเวลาลงคะแนนให้มีความเหมาะสม เช่น ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. หรือ 08.00 - 16.00 น.

นพ.เจตน์ ยังกล่าวอีกว่า ในการประชุม สนช. วันที่ 22 ก.พ. จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน เป็นประธาน พิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งเป็นรายชื่อที่มาจากกรรมการสรรหา 5 คน และมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 2 คน รวมเป็น 7 คน โดยเป็นการพิจารณาแบบเปิดเผย และรายงานลับ จากนั้นที่ประชุมจะลงมติลับเพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิก สนช. ทั้งหมด

กำลังโหลดความคิดเห็น...