xs
sm
md
lg

กสม.ชมรัฐ-ม็อบโรงไฟฟ้า ถกหาทางออกปัญหา ย้ำประเมินผลกระทบยึดหลักมีส่วนร่วม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กสม. ชื่นชมรัฐ - เครือข่ายต้านโรงไฟฟ้ากระบี่ - เทพา ร่วมเจรจาหาทางออกยุติปัญหาชุมนุม ยันการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ต้องยึดหลักมีส่วนร่วมเพื่อให้ปชช. เกิดการยอมรับ

วันนี้ (20 ก.พ.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ออกแถลงการณ์ต่อกรณีการลงนามระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กับ ผู้แทนเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเล กระบี่ - เทพา ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อหาทางออกของปัญหาร่วมกัน และให้จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic environmental assessment : SEA) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการก่อน จนเป็นผลให้เครือข่ายฯ ยุติการชุมนุม โดยระบุว่า กสม. ขอชื่นชมที่รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว และขอชื่นชมประชาชนที่ยึดมั่นในเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติและปราศจากอาวุธ

และเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงนโยบาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการศึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของผู้ได้รับผลกระทบและประชาชนเพื่อให้ผลการศึกษาเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ทั้งนี้ กสม. ขอยืนยันในหลักการสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาของรัฐ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมอย่างสันติ ซึ่งการชุมนุมคัดค้านกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ - เทพา เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่า การที่รัฐบาลให้ประชาชนใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและชุมนุมอย่างสันติ ไม่ใช่เรื่องน่าหวาดกลัว และการใช้วิธีเจรจาแบบสันติวิธีจะสามารถประสานความคิดเห็นที่แตกต่างไปสู่ผลิตผลที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อประเทศได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...