xs
sm
md
lg

ครม.เท 364 ล้านแก้ประมง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามข้อเสนออียู พร้อมตั้ง ขรก.หลายตำแหน่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (แฟ้มภาพ)
ทีมโฆษกรัฐบาล เผย ครม.ไฟเขียว 364 ล้านแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย เน้นทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามข้อเสนอแนะผู้แทนอียู พร้อมแต่งตั้ง ขรก.หลายตำแหน่ง

วันนี้ (3 ม.ค.) เวลา 13.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม ครม.อนุมัติงบประมาณ 364.25 ล้านบาท เพื่อนำไปแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เสนอ โดยเป็นงบประมาณจากหลายหน่วยงาน เช่น จาก ศปมผ.อยู่ที่ 282 ล้านบาท กรมประมง 24 ล้านบาท กรมเจ้าท่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 19.99 ล้านบาท กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5.5 ล้านบาท สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) 20 ล้านบาท กระทรวงต่างประเทศ 1.58 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เป็นการของบประมาณตามวงรอบปกติ โดยการของบประมาณครั้งแรกในวันที่ 7 พ.ค. 2558 อย่างไรก็ตาม ภารกิจดังกล่าวอยู่ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61 ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดภารกิจในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของส่วนงานต่างๆ ใน ศปมผ. โดยเน้นการพัฒนาระบบงานให้มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้แทนสหภาพยุโรป (อียู) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว โดยเฉพาะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย การจัดการกองเรือประมง การติดตามควบคุมและเฝ้าระวังการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ การบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาบุคลากร ระบบงาน ระบบสนับสนุน ตลอดจนพิจารณาการเปลี่ยนผ่านการดำเนินการของ ศปมผ.ให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง กรมเจ้าท่า เป็นต้น ภายหลังจากที่ ศปมผ.เสร็จสิ้นภารกิจ

ด้าน พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม.มีมติอนุมัติแต่งข้าราชการหลายตำแหน่ง คือ แต่งตั้งนายเฉลิมศักดิ์ จันทโร เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แต่งตั้งนายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี ครม.อนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน รมว.ต่างประเทศ ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ โดยเสนอให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ และนายพิเชฐ ดุรงคเวโร รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทน ตามลำดับ แต่งตั้งนายอุตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ รักษาราชการ รมว.พาณิชย์ ในกรณีไม่มีผู้ดำรวงตำแหน่ง หรือปฏิบัติงานไม่ได้ ตามลำดับ

พ.อ.หญิง ทักษดากล่าวต่อว่า ครม.มีมติแต่งตั้ง พล.ต.อ.เรืองศักดิ์ จริตเอก เป็นที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม และแต่งตั้ง พล.อ.ท.นวรัตน์ มังคลา เป็นเลขานุการ รมว.ยุติธรรม แต่งตั้งนายมานิตย์ สุธาพร เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ว่าการคมนาคม นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบให้นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่จะหมดวาระในวันที่ 23 ม.ค.นี้ คงอยู่ต่อไปอีกวาระ เห็นชอบแต่งตั้งนายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง น.ส.กัญญวิมว์ กีรติกร เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.อ.หญิง ทักษดากล่าวว่า ครม.เห็นชอบให้เปิดสถานกงสุชกิตติมศํกดิ์สาธารณรัฐคีร์กีซประจำประเทศไทย และแต่งตั้ง น.ส.ปริม จิตจรุงพร ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐคีร์กีซประจำประเทศไทย แต่งตั้งนางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นโฆษกกระทรวงแทนนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ แต่งตั้งนางคะนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งนางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
กำลังโหลดความคิดเห็น...