xs
sm
md
lg

“บิ๊กตู่” ให้กำลังใจ ครม.ก้าวพ้นอุปสรรค แก้ปัญหาชาติ 10 ม.ค.บินประชุมแม่โขง-ล้านช้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
“ประยุทธ์” ให้กำลังใจ ครม.ก้าวพ้นอุปสรรค ร่วมกันแก้ปัญหาชาติ อวยพร ขรก.ทุกกระทรวงตั้งใจทำงานเพื่อ ปชช. ขอบคุณ จนท.ทำหน้าที่ช่วงปีใหม่ราบรื่น ก่อนจะมีคิวเตรียมเดินทางร่วมประชุมแม่โขง-ล้านช้าง 10 ม.ค.นี้

วันนี้ (3 ม.ค.) เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าในที่ประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวก่อนการเปิดประชุมว่า ในปีใหม่ที่ผ่านมาไม่ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการในกระทรวงต่างๆ เข้าอวยพรปีใหม่ แต่ส่วนตัวขอฝากคำอวยพรถึงข้าราชการในทุกกระทรวงว่าขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชน และขอบคุณที่ได้ทำงานร่วมกันมา รวมถึงขอบคุณเรื่องของขวัญปีใหม่จากทุกกระทรวงที่มอบให้ประชาชนด้วย พร้อมกันนี้นายกฯยังให้กำลังใจ ครม.ว่าในช่วงที่ผ่านมามีอุปสรรคต่างๆ แต่ขอให้คิดว่าอุปสรรคที่ผ่านมานั้นคือกำลังใจของทุกคน ขอให้ทุกคนช่วยกันตั้งใจร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศชาติต่อไป รวมถึงมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยต่างๆ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังมีข้อขัดข้องอยู่บ้าง ก็ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่อยู่ดีกินดีขึ้น

พ.อ.หญิง ทักษดากล่าวต่อว่า นอกจากนี้ นายกฯ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกหน่วยงานในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ ขณะเดียวกัน กิจกรรมการจัดงานปีใหม่ผ่านไปอย่างเรียบร้อย แต่ขอฝากให้ปลุกจิตสำนึกในเรื่องการขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กฎจราจรเพราะอุบัติเหตุไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ เราจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ในอีกไม่กี่เดือนจึงไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุอีก เพราะนายกฯ ไม่สบายใจหากมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดขึ้น

ต่อมาเมื่อเวลา 14.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.ว่า วันที่ 10 ม.ค. นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง ล้านช้าง ครั้งที่ 2 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในหัวข้อแม่น้ำแห่งสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา สำหรับการประชุมครั้งนี้จะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์สองฉบับ ได้แก่ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง ล้านช้าง ค.ศ. 2018-2022 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยจะระบุการส่งเสริมในสาขาที่ เร่งด่วน 5 สาขา ได้แก่ ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจข้ าพรหมแดน ทรัพยากรน้ำ การพัฒนาศักยภาพในการผลิ ตและการเกษตร และการลดความยากจน โดยแผนดังกล่านี้ได้นำหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่ อเป็นการลดความยากจน ฉบับที่ 2 เป็นร่างปฏิญญาพนมเปญ จะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ใน 4 ด้าน เช่น ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง จะรวมถึงการเสริมสร้างด้านกลาโหมและความมั่นคงเพื่อรักษาเสถียรภาพ ธำรงไว้ซึ่งหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น...