xs
xsm
sm
md
lg

“ซานต้าตู่” บินเยือนพิษณุโลกวันคริสต์มาส ก่อนถก ครม.สัญจรที่สุโขทัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (แฟ้มภาพ)
เผยกำหนดการนายกฯ บินประชุม ครม. สัญจร ไปพิษณุโลกเช้าตรู่วันจันทร์ พบชาวบ้าน มอบนโยบายข้าราชการ เยี่ยมชุมชนต้นแบบ ถกยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนาภาคเหนือ ตกบ่ายไปสุโขทัย คุยผู้นำท้องถิ่น ชมอุทยานประวัติศาสตร์ เปิดตลาดประชารัฐ รุ่งขึ้นตักบาตรหน้าวัดมหาธาตุ แล้วประชุม ครม.

วันนี้ (23 ธ.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลถึงกำหนดการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 26 ธันวาคมนี้ ณ สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยในวันที่ 25 ธันวาคม เวลา 07.00 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ออกเดินทางโดยเครื่องบิน Embraer จากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกพบปะประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้ต่อนโยบายและการดำเนินแผนงาน โครงการของรัฐบาลในรอบ 3 ปี รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ และมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

รวมถึงตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ในรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) โดยชุมชนท้องถิ่นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพความงาม และการหนุนเสริมโดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนำไปสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงเพื่อเป็นตัวอย่างให้ชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีจะร่วมประชุมยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนสภาเกษตรกร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ในด้านการพัฒนาด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป การยกระดับการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน การพัฒนาการท่องเที่ยว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำตามโครงการบางระกำโมเดล เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำตามโครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ หรือ “โครงการบางระกำโมเดล 60” ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ ช่วยลดผลกระทบของอุทกภัย และการแก้ปัญหาภัยแล้ง

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพบผู้นำท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อน และรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐบาลและผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัย รวมถึงเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์และเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 800 ปี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาเมืองประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในแหล่งมรดกโลก เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จากสินค้าและบริการของท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดวงจรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ “สร้างความประทับใจ บอกต่อ กลับมาเที่ยวซ้ำ”

ส่วนในวันที่ 26 ธันวาคม เวลา 07.00 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมทำบุญตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุขของประชาชน ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ จากนั้น นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ ห้องประชุมอาคารวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
กำลังโหลดความคิดเห็น...