xs
sm
md
lg

351 คนไทยพลัดถิ่นจ.ตากเฮ! ศาลปค. สั่ง มท.คืนสัญชาติ พร้อมวอนยุติคดีไม่อุทธรณ์

เผยแพร่:


ศาลปกครองกลาง สั่ง มท.คืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่นจ.ตาก 351 คน หลังหลักฐานยืนยันพลัดถิ่นไปพร้อมการเสียดินแดนปี 2411 จริง ด้านชาวบ้านน้ำตาคลอ วอนมหาดไทยยุติคดีไม่อุทธรณ์ หวังได้สัญชาติไทยเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้น

วันนี้ (14ก.ย.) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทยคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่นจากห้วยส้าน อำเภอแม่สอด จ.ตาก จำนวน 351 คน หลังบุคคลทั้งหมดยื่นฟ้องรมว.มหาดไทยกับพวกรวม 4 ราย ไม่รับรองสัญชาติให้กับชาวบ้านกลุ่มดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองเห็นว่าคำสั่งที่ไม่รับรองสัญชาตินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงให้กระทรวงมหาดไทยคืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่นทั้ง 351 คน

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ทนายความ กล่าวขอบคุณศาลปกครองกลางที่ให้ความเป็นธรรมให้กับชาวบ้าน โดยเหตุผลที่ทำให้ศาลมีคำสั่งคืนสัญชาติไทยให้ชาวบ้านกลุ่มนี้ เพราะมีหลักฐานทางประวิติศาสตร์ว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นโดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในปี 2411 และปัจจุบันไม่ปรากฎว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ถือสัญชาติของประเทศอื่น แต่ได้อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่จ.ตากซึ่งเป็นอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2515 โดยทั้งหมดมีชื่อตัวชื่อสกุลเป็นภาษาไทย มีความเป็นอยู่วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีเช่นเดียวกับคนไทยภาคเหนือ รวมทั้งได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด ตามนัยกฎกระทรวงการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 2555ลงวันที่ 18 ก.ค. 55 จึงได้ฟังได้ว่าชาวบ้านกลุ่มนี้เป็นคนไทยพลัดถิ่นตามนิยามในมาตรา 5 พ.ร.บ.สัญชาติ 2508แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 2555 จึงย่อมต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมีผลให้ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา 9/6 วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งทางชาวบ้านหวังว่ากระทรวงมหาดไทยจะยุติคดีเพียงเท่านี้ ไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เนื่องจากคนไทยเหล่านี้เสียสิทธิ์มานานนับสิบปีแล้ว หากยื่นอุทธรณ์ก็จะทำให้คดียืดเยื้ออีกหลายปี รวมทั้งก่อนหน้านี้เคยมีคดีที่ศาลปกครองกลางตัดสินให้คืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่นจำนวน 73 คนมาแล้ว และกระทรวงมหาดไทยก็ดำเนินการให้โดยไม่มีการอุทธรณ์

ด้านนางสาวบุญปั๋น วงษ์คำเครือ อายุ 37 ปี ชาวบ้านบ้านวังผา หมู่ 4 อำเภอแม่ละมาด จังหวัดตาก หนึ่งในผู้ฟ้องคดีลำดับที่ 79 กล่าวด้วยน้ำตาคลอเบ้าว่า รู้สึกดีใจมากที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาคืนสัญชาติไทยให้ เพราะจะได้สิทธิที่เสียไปคืนกลับมา โดยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น และหวังว่ากระทรวงมหาดไทยจะคืนสัญชาติไทยโดยไม่ยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด


3 จากทั้งหมด 3 รูป
ข่าวอื่นในหมวด
กำลังโหลดความคิดเห็น...