xs
sm
md
lg

“วิษณุ” ชี้ตัดวงจรท่อน้ำเลี้ยงสามารถสกัดก่อการร้ายได้ เตือน ปปง.อย่าใช้อำนาจเกินไปจะเป็นโจรเสียเอง

เผยแพร่:

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (ภาพจากแฟ้ม)
"วิษณุ เครืองาม" ชี้ตัดวงจรท่อน้ำเลี้ยงสามารถสกัดก่อการร้ายได้ ชี้หากให้อำนาจ ปปง.ต่อต้านการฟอกเงินเพียงนิดเดียวอาจไม่ได้ผล ให้มากไปก็อาจเป็นโจรเสียเอง ลั่นอยากให้ต้านการฟอกเงินเป็นไทยแลนด์ 4.0 คือ น่าเชื่อถือ - ได้ผลในการกำราบ และไม่เป็นภัยกับคนสุจริต

วันนี้ (13 ก.ย.) เมื่อเวลา 09.30 น.ที่โรงแรมดุสิตธานี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเผยแพร่รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จากนั้น ได้ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การใช้มาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ตอนหนึ่งว่า ว่า การมีกฎหมายฟอกเงินเป็นประโยชน์ในการติดตามทรัพย์ และสามารถนำมาตรการดังกล่าวไปใช้ในเรื่องอื่นได้อีก เพราะการต่อต้านการฟอกเงินเป็นเรื่องสำคัญที่ทั่วโลกถือเป็นเรื่องใหญ่ ถ้ากองทัพเดินด้วยท้อง การกระทำความผิด อาชญากรรมเดินด้วยเงินเป็นน้ำมันหล่อเลี้ยงเหมือนกัน ถ้าเราสามารถตัดวงจร สกัดตัดตั้งแต่ตอนนี้ จะเดินต่อไปไม่ถูก เพราะเงินจ่ายไปไม่ถึง เงินจ่ายไปไม่ออก ไม่ช้าต้องหยุดดำเนินการ เพราะไม่มีปัจจัยที่ใช้เป็นค่าจ้าง เงินทอนที่จะใช้ก่อการร้าย จัดหาอาวุธก็ไม่มี หากไม่สกัดกั้นการก่อการร้ายตั้งแต่ต้นจะระบาดไปทั่ว

นายวิษณุ กล่าว่า ประเทศไทยได้ออกกฎหมายสกัดกั้นการอุดหนุนทางการเงิน คือ พ.ร.บ.เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการอุดหนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพในการทำลายล้างสูง ซึ่งเป็นกฎหมายฝ่าแฝดกับพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการต่อต้านและป้องกันการปราบปรามการฟอกเงิน จะเดินหน้าไปได้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยหน่วยงานที่ทำงานด้านการข่าว คือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และหน่วยงานอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

รองนายกฯ กล่าวว่า การก่อต้านการฟอกเงินจะอาศัยแต่การปราบไม่พอ โจรไม่มีวันหมด ที่สำคัญการป้องกันอย่าเปิดช่องโอกาส เมื่อใดมีช่องโอกาสคนดีๆ อาจจะกระทำผิดได้ ทั้งนี้ หากให้อำนาจ ปปง.ต่อต้านการฟอกเงินเพียงนิดเดียวอาจไม่ได้ผล ในทางกลับกันให้อำนาจมากไม่มีการกำกับควบคุม ปปง.อาจจะเป็นโจรเสียเอง ในยุคนี้เราอยากให้เรื่องการต่อต้านการฟอกเงินเป็นไทยแลนด์ 4.0 คือ น่าเชื่อถือ ได้ผลในการกำราบ ระงับยับยั้งการกระทำความผิดหรืออาชญากรรมอื่นๆ ย้ำว่าคนที่บริสุทธิ์ สุจริตไม่ต้องห่วง ปปง.ไม่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายกับผู้สุจริต อย่างไรก็ตามในวันเดียวนี้จะมีประกาศมาตรา 44 ระงับผู้ให้บริการสายการบินเส้นทางระหว่างประเทศที่ยังไม่ได้ใบรับรองผู้เดินอากาศใหม่
กำลังโหลดความคิดเห็น...