xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ “วราวุธ ชูวิรัช” ลาออกจาก “อธิบดีกรมการกงสุล”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


โปรดเกล้าฯ “วราวุธ ชูวิรัช” ลาออกจากราชการ ตำแหน่ง “อธิบดีกรมการกงสุล”กระทรวงการต่างประเทศ มีผลตั้งแต่ 30 เม.ย. 60

วันนี้ (16 พ.ค.) มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายวราวุธ ชูวิรัช ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมการกงสุล ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2560 และได้นำความ กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2560

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 แต่งตั้งให้ นายวราวุธ ชูวิรัช จากเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการกงสุล โดยเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาและเพิ่งจะมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมการกงสุล โดยให้มุ่งการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและให้ยึดหลักการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

สำหรับนายวราวุธเคยดำรงตำแหน่งอัครราชทูตไทยประจำประเทศจีน ณ กรุงปักกิ่ง, เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กำลังโหลดความคิดเห็น...