xs
xsm
sm
md
lg

ทหารพรึ่บ! โผ 43 สปท.อดีต กมธ.ใน สปช. - “จตุพร” ขู่ลูกหาบเพื่อไทยร่วมเห็นแก่ตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ภาพจากแฟ้ม
เปิดรายชื่อโผ 43 ว่าที่ สปท. สายแรก ทหารพรึ่บ 25 คน พบเคยเป็นเป็นอดีตประธาน และรองประธานคณะกรรมาธิการใน สปช. อีกด้านฝั่งพรรคเพื่อไทยสองจิตสองใจ “สุชน” รับถูกทาบจริงแต่ยังลังเล “ประยุทธ์ สุดซอย” ยังไม่มีใครจีบแต่เมินแน่ “ตู่ - จตุพร” ขู่ใครเข้าร่วมถูกด่าเห็นแแก่ตัว สั่งสอนอย่าทำตัวเป็นสนลู่ลม

วันนี้ (25 ก.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า ได้มีการเปิดเผยรายชื่อที่คาดว่าจะเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) รวม 43 คน ประกอบด้วย 1. พล.อ.นพดล ฟักอังกูร เจ้ากรมเสมียนตรา 2. พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 3. พล.ร.ท.ปรีชาญ จามเจริญ หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร และตุลาการพระธรรมนูญ และหัวหน้าศาลทหารสูงสุด 4. พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร ผอ.ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง 5. พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ 6. พล.อ.ประสูตร รัศมีแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 7. พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 8. พล.ท.ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 9. พล.ท.วิวรรธน์ สุชาติ รองเสนาธิการทหารบก 10. พล.ท.เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ รองเสนาธิการทหารบก

11. พล.ท.สุทัศน์ จารุมณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 12. พล.ต.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล รองแม่ทัพภาคที่ 3 13. พล.ต.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 14. พล.ต.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 15. พล.ร.อ.ณรงค์พล ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ 16. พล.ร.อ.ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ 17. พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 18. พล.อ.อ.ทวิเดช อังศุสิงห์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา 19. พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผบ.ควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ 20. พล.อ.พลพล มณีรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

21. พล.ท.ฐิติวัจน์ กำลังเอก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 22. พล.ท.นคร สุขประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 23. พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 24. พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป อดีตหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษ 25. นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานด้านปฏิรูปการเมือง 26. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานด้านปฏิรูปการกีฬา 27. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานปฏิรูปด้านค่านิยมศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และการศาสนา 28. นายศักดิ์รินทร์ ภูมิรัตน ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 29. พล.ท.เดชา ปุณณบาล ด้านแรงงาน 30. นายพารณ อัครเสนา ณ อยุธยา ด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

31. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 32. นายสมชัย ฤชุพันธุ์ ด้านปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลัง 33. นายพงศ์โพยม วาศภูติ ด้านปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น 34. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ด้านปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 35. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ด้านพลังงาน 36. นายเกริกไกร จีระแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ 37. นายพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ด้านสาธารณสุข 38. นายปราโมทย์ ไม้กลัด ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 39. นายจุมพล รอดคำดี ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 40. นายอำพล จินดาวัฒนะ ด้านสังคม ชุมชน เด็กเยาวชน เด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 41. นายสิระ เจนจาคะ ด้านสังคม 42. นายเสรี สุวรรณภานนท์ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 43. น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

รายงานข่าวแจ้งว่า รายชื่อที่ออกมาเบื้องต้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นอดีตประธาน และรองประธานคณะกรรมาธิการในสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทั้งหมด 18 ชุด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของฝ่ายการเมืองนั้นมักจะมีรายชื่อว่าที่สมาชิก สปท. อีกชุดหนึ่ง ขึ้นอยู่กับแต่ละสาย แต่ละฝ่ายจะทาบทามและเสนอชื่อเข้ามา

นายสุชน ชาลีเครือ อดีตที่ปรึกษา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวถูกทาบทามเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่า ยอมรับว่า มีการทาบทามมาจริง แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะรับตำแหน่งหรือไม่ คงต้องรอปรึกษาหารือผู้ใหญ่ในพรรคที่นับถืออีกครั้ง กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะรับตำแหน่งหรือไม่ แต่ส่วนตัวสนับสนุนให้เกิดความปรองดองในประเทศ อยากให้บ้านเมืองเดินหน้ากลับสู่ประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุด

เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยมีมติไม่ให้สมาชิกพรรคเพื่อไทยไปเป็น สปท. หากใครจะไปเป็นต้องลาออกจากสมาชิกพรรคก่อน นายสุชน กล่าวว่า ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรทั้งสิ้น ต้องพิจารณาว่าการไปเป็น สปท. จะช่วยบ้านเมืองได้แค่ไหน แต่จะรับตำแหน่งหรือไม่ ยังไม่ทราบ

ด้าน นายประยุทธ์ ศิริพานิช อดีต ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และอดีตรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม กล่าวกรณีมีกระแสข่าวมีชื่อได้รับการทาบทามให้ร่วมเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่า ขอชี้แจงว่า 1. พรรคเพื่อไทยมีความเห็นออกมาว่าแล้วว่าจะไม่เข้าร่วม สปท. 2. ยังไม่มีใครติดต่อตน และ 3. ในสถานการณ์เช่นนี้ตนก็ไม่ประสงค์ที่จะไปเข้าร่วม ทั้งนี้ รู้สึกงงว่ามีชื่อไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร ทั้งนี้ ขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มีคนมาทาบทาม หรือมาคุยกับตน ไม่ว่าจะผู้ใหญ่ในพรรคหรือผู้ใหญ่ในบ้านเมือง

ส่วน นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดง กล่าวในรายการมองไกลผ่านเว็บไซต์ยูทิวบ์ เรียกร้องให้นักการเมืองพรรคเพื่อไทยแสดงจุดยืนว่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก สปท. หรือไม่ พร้อมยืนยันว่า นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะทำงานพรรคเพื่อไทย ปฏิเสธแล้ว ส่วนกรณีที่นักการเมืองพรรคเพื่อไทยไปเข้าร่วมถือว่าเป็นสิทธิ แต่ต้องเข้าใจกติกาของ นปช. และพรรคเพื่อไทย ชัดเจนว่า ไม่ส่งคนเข้าร่วมแน่นอน ขณะเดียวกัน การที่เข้าไปเป็น สปท. คงเป็นการยากที่จะอธิบายผู้สนับสนุนให้เข้าใจ เพราะจะถูกมองว่าเป็นพวกเห็นแก่ได้ จึงเรียกร้องให้รักษาจุดยืน อย่าทำตัวเป็นสนลู่ลม


กำลังโหลดความคิดเห็น...