xs
sm
md
lg

ศาล รธน.มีอำนาจวินิจฉัย ปม พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้าน หากไม่มีผู้ยื่นถอนคำร้อง

เผยแพร่:

ศาล รธน.ยังคงมีอำนาจพิจารณาปม พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน หากไม่มีผู้ร้องยื่นขอถอนคำร้อง หรือศาลเห็นว่าคำร้องนั้นเป็นประโยชน์แก่คดี แม้ว่านายกฯประกาศยุบสภาแล้วก็ตาม

แหล่งข่าวจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาแล้ว แต่คำร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล เช่น ร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน ที่ยังอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้น โดยหลักการแล้วหากกรณีเป็นเช่นนี้ กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ คงต้องดูตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ.2550 ซึ่งหากเทียบตาม ข้อ 23 ที่ระบุว่า คำร้องที่ได้ยื่นต่อศาล ก่อนที่ศาลมีคำวินิจฉัยหรือมีคำสั่ง ถ้าผู้ร้องตาย หรือมีการถอนคำร้อง หรือศาลเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ศาลอาจพิจารณาสั่งจำหน่ายคำร้องนั้นก็ได้

หากพิจารณาตามข้อ 23 นี้ ถ้ามีผู้ร้องยื่นถอนร้อง หรือศาลเห็นว่าคำร้องนี้ไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ศาลก็อาจพิจารณาสั่งจำหน่ายคำร้องได้ แต่ถ้าไม่มีผู้ร้องยื่นถอนคำร้อง หรือศาลเห็นว่าคำร้องนั้นเป็นประโยชน์แก่คดี ถึงแม้นายกรัฐมนตรี จะประกาศยุบสภาแล้วก็ตาม กระบวนการพิจารณาตามคำร้องต่างๆ ก็ยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม คงขึ้นอยู่กับการพิจารณาขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าจะพิจารณาอย่างไรต่อไปด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...