xs
sm
md
lg

สมาพันธ์ปลัดอบต.โอดท้องถิ่นถูกตัดสิทธิร่วมปฏิรูปการเมือง

เผยแพร่:

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทยครวญ คปค.มองข้ามประชาธิปไตยของคนรากหญ้า ระบุสมาชิกสภานิติบัญญัติไร้เงาตัวแทนจากท้องถิ่น ครวญถูกสวมป้ายเป็นฝ่ายสนับสนุนอำนาจเก่า

นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ที่ปรึกษาสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่พบว่ามีการแต่งตั้งตัวแทนจากผู้บริหารท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้มีประสบการณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งนี้ สมาพันธ์ฯ ยอมรับว่า เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งและคาดการณ์ในอนาคตได้ว่า การกระจายอำนาจสู่ อปท.จะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะที่ผ่านมาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช.ไม่ได้ไว้วางใจภาคท้องถิ่นในบางส่วน อาจด้วยเหตุที่ในอดีตมีผู้บริหารของ อปท.บางส่วนในภาคเหนือและภาคอีสาน เข้าไปใกล้ชิดกับแกนนำของพรรคไทยรักไทยมากเกินไป นอกจากนั้น สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในความไม่วางใจท้องถิ่น ก็คือ การออกคำสั่งห้ามชุมนุมหรือการเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมถึงการไม่ยกเลิกกฎอัยการศึก

นายทวีศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า แนวทางในการปฏิรูปการเมืองที่แท้จริงต้องให้ความสำคัญกับรากฐานประชาธิปไตยของประชาชนในท้องถิ่น ณ วันนี้อปท.ได้เริ่มขึ้น และจะส่งผลดีในระยะยาว เนื่องจากเป็นเวทีที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อพิจารณาจากตัวแทนในสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เห็นอย่างชัดเจนว่า เมื่อเกิดการแย่งชิงอำนาจระหว่างชนชั้นนำในสังคม ไม่ว่าฝ่ายใดจะชนะหรือแพ้ ฝ่ายท้องถิ่นจะเป็นผู้แพ้ตลอด ในอดีตผู้ที่มีอำนาจการเมืองก็มองท้องถิ่นเป็นเพียงฐาน หรือเครื่องมือทางการเมือง ส่วนท้องถิ่นเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะต้องผลักดันเรื่องงบประมาณต่างๆ ทั้งที่ท้องถิ่นไม่ได้สนับสนุนใคร

“ในยุคที่พ.ต.ท.ทักษิณมีอำนาจ ข้าราชการประจำก็ย่ำยีกระทำอปท.มาโดยตลอด ทั้งๆพวกเราจำนวนหนึ่งก็ต้องสู้กับระบอบทักษิณ ต่อสู้กับความถูกต้อง หลายครั้งเมื่อต่อสู้กับนโยบายของส่วนกลางก็มักจะถูกเพ่งเล็ง จนไม่รู้จะวางตัวอย่างไร มันเป็นเรื่องน่าแปลกที่พอเกิดการเปลี่ยนแปลงพวกผู้นำสามารถเปลี่ยนไปยืนกับผู้ชนะได้อย่างสวยงาม ในขณะที่พวกท้องถิ่นก็จะกลายเป็นฝ่ายตรงข้าม หรือเป็นฝ่ายเดียวกับนักการเมืองท้องถิ่นทันที ดังนั้นเขาเลยไม่อยากไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วม หรือรับฟัง”

“ส่วนของสมาพันธ์ฯที่เป็นข้าราชการท้องถิ่น ก็ต้องอดทน อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ฝ่ายท้องถิ่นยืนขึ้นมาแล้ว อย่ามองข้าม แม้จะเป็นจริงที่ผู้นำท้องถิ่นบางส่วนอยู่กับกลุ่มอำนาจเก่า แต่ทั้งนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนอีกส่วนก็อยู่กับความถูกต้อง ดังนั้นผู้ที่จะเข้าไปดูแลเรื่องกฎหมายควรจะมีตัวแทนจากท้องถิ่นด้วย หรือการที่จะสร้างความเป็นธรรม หรือข้าราชการที่เข้มแข็ง ด้วยการปฏิรูประบบข้าราชการต้องให้ความสำคัญกับข้าราชการท้องถิ่นด้วย เพราะคนเหล่านี้ก็เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเช่นกัน ผมเชื่อว่า 80% ของท้องถิ่น พร้อมสนับสนุนคณะปฏิรูป แต่คณะปฏิรูปต้องถือโอกาสนี้ในการสร้างการมีส่วนร่วม ถ้าวันนี้คณะปฏิรูปไม่เข้าใจ หรือปฏิเสธท้องถิ่น วันข้างหน้าคนในท้องถิ่นก็อาจจะไม่ร่วมมือด้วยก็ได้”ที่ปรึกษาสมาพันธ์ปลัดอบต. กล่าวทิ้งท้าย
กำลังโหลดความคิดเห็น...