xs
xsm
sm
md
lg

“โพล” ยี้ “พินิจ-ป้าอุฯ” นั่งรองนายกฯ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“เอแบคโพล” เปิดผลสำรวจล่าสุดพบ ปชช.ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยให้ “พินิจ-ป้าอุฯ” นั่งเก้าอี้ “รองนายกฯ” ในขณะที่ร้อยละ 48.5 มั่นใจว่า “ทักษิณ” จะไม่ทำให้ผิดหวัง ส่วนปัญหา “จราจร-ค่าครองชีพ” ติดอันดับต้นปัญหาเร่งด่วนที่สุด ที่ต้องการให้ “ครม.ใหม่” รีบแก้ไข

วันนี้ (6 มี.ค.) สำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รายงานผลการสำรวจเรื่อง ประชาชนคิดอย่างไรต่อตัวเก็งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยระบุว่า กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากกลุ่มตัวอย่าง 1,238 ตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยกับการดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีของ นายจาตุรนต์ ฉายแสง, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์, นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย, พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, นายอดิศัย โพธารามิก, พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ แต่ไม่เห็นด้วยกับการดำรงตำแหน่งของนายพินิจ จารุสมบัติ และ นางอุไรวรรณ เทียนทอง

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36.2 มั่นใจว่า คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน แต่อีกร้อยละ 38.8 ไม่มีความเห็น และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.5 มั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ทำให้ผิดหวังในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

ประเด็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แก้ไข คือ ปัญหาการจราจรติดขัด รองลงมาคือ ปัญหาค่าครองชีพสูง สินค้าราคาแพง และน้ำมันขึ้นราคา

สำหรับผู้ที่ได้รับการคาดหมายว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหม คือ พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, รัฐมนตรีคลัง คือ นายวราเทพ รัตนากร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน, กระทรวงคมนาคม นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ, กระทรวงพลังงาน น.พ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, กระทรวงพาณิชย์ นายอดิศัย โพธารามิก, กระทรวงมหาดไทย นายวิษณุ เครืองาม, กระทรวงแรงงาน นางอุไรวรรณ เทียนทอง, กระทรวงศึกษาธิการ นายโอฬาร ไชยประวัติ, กระทรวงสาธารณสุข นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และ กระทรวงอุตสาหกรรม นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์
กำลังโหลดความคิดเห็น...