xs
xsm
sm
md
lg

สรุปข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ 23-29 พ.ค.2564

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์1.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประเดิมนำเข้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” 1 ล้านโดส คาดมาเดือน มิ.ย.นี้!

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังต้องลุ้นว่า วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าจะส่งมอบให้ไทยได้ตามกำหนดหรือไม่ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดและสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยมีการระบุว่า “การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข” ให้หมายความรวมถึงการป้องกันหรือบำบัดโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดหา ผลิต ขาย หรือนำเข้า หรือขออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอื่นที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งที่ดำเนินการในประเทศ และในต่างประเทศ

หลังประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า การออกประกาศจัดหา นำเข้า ยา-วัคซีนเป็นการใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยในเรื่องวิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ สนับสนุนรัฐบาล และ สธ.ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 หากวัคซีนที่ไทยสามารถผลิตได้เองมีเพียงพอ ราชวิทยาลัยจะค่อยๆ ลดปริมาณการนำเข้าวัคซีนตัวเลือกลง

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดแถลงในวันที่ 28 พ.ค.เกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”

วันต่อมา (28 พ.ค.) ก่อนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดแถลง ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้แถลงว่า วันนี้ คณะกรรมการ อย.ได้พิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนวัคซีนต้านโควิดของซิโนฟาร์ม ที่ผลิตจากประเทศจีนแล้ว ซึ่งจะต้องฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 28 วัน นำเข้าโดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

ต่อมา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดแถลงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนโควิดทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงด้วย

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 และขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ก่อนหน้านี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับความเห็นชอบจากนายกฯ ให้เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยในการจัดหาและนำเข้าวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด

ศ.นพ.นิธิ กล่าวด้วยว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ร่วมกับ อย. และ สธ. ติดต่อขอซื้อวัคซีนจากซิโนฟาร์มโดยตรง และให้บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด เป็นผู้นำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม ตั้งแต่การยื่นเอกสารขออนุญาตจาก อย. ตลอดจนการขนส่งวัคซีน โดยเบื้องต้นคาดว่า จะนำเข้ามาราว 1 ล้านโดส ภายในเดือน มิ.ย. ส่วนในเดือนต่อ ๆ ไปอาจให้บริษัท ไบโอจีนีเทค หารือและต่อรองกับบริษัทผู้ผลิตต้นทางอีกทีหนึ่ง

ส่วนการดำเนินการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จะหารือร่วมกับ สธ. เพื่อกระจายวัคซีนให้แก่หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนที่สนใจจัดซื้อพ่วงประกันวัคซีนโควิด “ขณะนี้เริ่มมีหน่วยงานรัฐและเอกชนติดต่อขอซื้อวัคซีน เช่น สภาอุตสาหกรรม ปตท. ทั้งนี้ จะพิจารณาการฉีดให้แก่องค์กรผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หรือพวกกลุ่ม รร. เพื่ออุดช่องว่างให้กิจการภายในประเทศสามารถเดินต่อไปได้”

สำหรับราคาอยู่ระหว่างการตกลง ซึ่งต้องคำนึงถึงต้นทุน ค่าขนส่ง และการจัดเก็บวัคซีนอีกครั้งหนึ่ง ยืนยันว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่ค้ากำไรอย่างแน่นอน คาดว่าราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาท

ล่าสุด (29 พ.ค.) ศ.นพ.นิธิ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ยืนยันอีกครั้งว่า ราชวิทยาลัยฯ ไม่แสวงหากำไรจากวัคซีนทางเลือก เน้นจัดให้องค์กรนำไปฉีดให้กับบุคลากรภายในเท่านั้น พร้อมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ว่า "ถ้าทุนที่ซื้อวัคซีนมา = X , ค่าขนส่ง = Y , ค่าเก็บรักษา = Z , ค่าประกัน = V ราชวิทยาลัยจะจัดให้ องค์ภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนที่ต้องการนำไปฉีดให้กับบุคลากรภายในที่มีชื่อตัวตนระบุชัดเจนในราคา X+Y+Z+V เท่านั้น ไม่มีการบวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียว และยังมีข้อกำหนดว่าทุกแห่งจะไปขายให้บุคลากรหรือคนอื่นต่อไม่ได้เป็นอันขาด แต่ท่านจะไปจ้างสถานพยาบาลใดๆ ฉีดให้ สถานพยาบาลนั้นๆ จะไปคิดค่าบริการอื่นใดเป็นข้อตกลงระหว่างสถานพยาบาลและองค์กรที่รับวัคซีนจากราชวิทยาลัยไป ดังนั้นประชาชนที่องค์กรนั้นๆ จะดูแล จะได้รับบริการฉีดวัคซีน “ฟรี” ครับ"

"อันนี้เป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณและการกระจายการฉีดวัคซีนให้ประเทศร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข…แต่ประชาชนเป็นคนๆ อาจจะไม่สามารถรับวัคซีน “ทางเลือก” นี้ได้ อย่างไรก็ดี คิวของท่านในวัคซีน “หลัก” ของประเทศจะได้เร็วขึ้น (ผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับ) นอกจากนี้ ถ้าเป็นบริษัทเอกชน ราชวิทยาลัยฯ มีข้อกำหนดว่าท่านต้องซื้อวัคซีนเพิ่มอีกร้อยละสิบ เพื่อบริจาคให้รัฐนำไปฉีดให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสและไม่ได้อยู่กับองค์กรใดๆ เช่น ผู้ค้าขายอิสระบนทางเท้า หรือในตลาด"

2.ยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในไทยยังพุ่งไม่หยุด ด้าน สธ.ยัน ยังไม่มีโควิดสายพันธุ์ไทย!


สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทยรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่ละวันยังสูง เริ่มจากเมื่อวันที่ 23 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,382 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 460 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 17 ราย / วันที่ 24 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,713 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 206 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย / วันที่ 25 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,226 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 882 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 26 ราย / วันที่ 26 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,455 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 479 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 41 ราย /วันที่ 27 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,323 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 1,219 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 47 ราย / วันที่ 28 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,759 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 1,294 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 34 ราย

ล่าสุด วันที่ 29 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง 4,803 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 2,702 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 34 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 149,779 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 988 คน ทั้งนี้ ยอดผู้ป่วยสะสมดังกล่าว มากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในจีน ซึ่งล่าสุดอยู่ 91,045 ราย ซึ่งจีนอยู่ในอันดับที่ 98 ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 83

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 ที่สถาบันบำราศนราดูร หลังฉีดวัคซีนเข็มแรกไปเมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ฉีดให้ นอกจากนี้ยังมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ได้มีหลายโรงพยาบาลประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 ให้กับประชาชนที่ครบกำหนดจะต้องฉีดเข็ม 2 ในช่วงปลายเดือน พ.ค.ออกไป เนื่องจากไทยยังไม่ได้รับมอบวัคซีนแอสตร้าฯ จากบริษัทผู้ผลิต ส่งผลให้ประชาชนและหลายภาคส่วนกังวลว่า การฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เข็มที่ 2 รวมถึงเข็มแรกที่จะมีการฉีดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. ต้องเลื่อนหรือไม่ ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังเชื่อมั่นว่า ทางบริษัทผู้ผลิตจะส่งมอบวัคซีนแอสตร้าฯ ให้ไทยได้ตามกำหนด โดยบอกว่า ทางแอสตร้าฯ ไม่ได้บอกว่าจะส่งในวันที่ 1 มิ.ย. แต่บอกว่าจะเริ่มจัดส่งภายในเดือน มิ.ย. ขณะนี้ยังอยู่ในเดือน พ.ค.

“ผมมั่นใจว่า วัคซีนแอสตร้าฯ จะส่งตามข้อกำหนด ตามสัญญาก็ระบุว่า หากวัคซีนที่ผลิตในไทยยังจัดส่งไม่ได้ เขาก็ต้องจัดหามาจากแหล่งผลิตอื่นส่งให้เรา เราไม่ต้องกังวล มีวัคซีนฉีดให้กับพี่น้องประชาชนตามกำหนดกฎเกณฑ์ของรัฐบาลแน่นอน”


วันเดียวกัน (24 พ.ค.) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยความคืบหน้าการตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์ในผู้ป่วยโควิด-19 อ.ตากใบ จ.นราธิวาส หลังพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ 3 รายก่อนหน้านี้ว่า กรมฯ ได้ขอให้ศูนย์วิทยาการแพทย์ที่ 12 สงขลา เก็บตัวอย่างจากพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์ฯ เพิ่มเติม ทางศูนย์ฯ ส่งมา 18 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างไม่มีคุณภาพ 3 ตัวอย่าง ตรวจได้ 15 ตัวอย่าง พบว่า เป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้ 8 ตัวอย่าง ที่เหลือเป็นสายพันธุ์อังกฤษ โดยเชื้อแอฟริกาใต้ยังอยู่ในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส แต่ในนี้มี 2 ตัวอย่างที่เก็บจาก จ.ปัตตานี ซึ่งไม่พบเชื้อแอฟริกาใต้

สำหรับความพยายามฉีดวัคซีนต้านโควิดให้ประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายแถลงข่าวเปิดตัวระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายใต้ชื่อ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” โดยเปิดให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ที่อายุ 18-59 ปี ไมได้เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com โดยเปิดให้จองได้หลายช่องทาง เช่น ผ่านเครือข่ายมือถือ ผ่านร้านสะดวกซื้อ ผ่านแอปเป๋าตัง ฯลฯ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 พ.ค. โดยผู้จองฉีดสามารถเลือกวัน-เวลา และสถานที่ที่จะฉีดวัคซีนได้ใน 25 จุดซึ่งเป็นหน่วยบริการนอกโรงพยาบาล ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า หลังจากเปิดให้ประชาชนจองได้ประมาณ 4 ชั่วโมง ปรากฏว่า ยอดผู้จองทะลุ 1 ล้านคนไปแล้ว ขณะที่ยอดการจอง 2 วัน อยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านคน

ทั้งนี้ ก่อนหน้าจะเปิดให้จองฉีดวัคซีนในโครงการไทยร่วมใจในวันที่ 27 พ.ค. ปรากฏว่า วันที่ 26 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.เผยว่า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการ ศปก.ศบค. ได้รับการสั่งการจากนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.ประชุมเรื่องการลงทะเบียนและแผนการแจกจ่ายวัคซีน โดยได้ปรับแผนการลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนใหม่เพิ่มเติม จากเดิมใช้ระบบหมอพร้อม ขณะนี้ขอให้ชะลอการลงทะเบียนด้วยระบบหมอพร้อมไปก่อน

โดยที่ผ่านมา หมอพร้อมเป็นระบบการลงทะเบียนใน 3 ข้อหลัก คือ การลงทะเบียน การติดตามการฉีดวัคซีนเข็ม 1-2 รวมทั้งผลข้างเคียง และการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วน “ตอนนี้หมอพร้อมทำงาน 2 ข้อหลัง คือ ติดตามการฉีดวัคซีน และเรื่องการออกใบรับรองการฉีดวัคซีน ส่วนระบบการลงทะเบียนนั้น ขอให้มีทางเลือกกับประชาชน เช่น มีแอปพลิเคชั่นเฉพาะของจังหวัด อาทิ จ.ภูเก็ต หรือกรุงเทพมหานคร ที่จะเปิดลงทะเบียนวันที่ 27 พ.ค.ได้ขออนุมัตินายกฯ ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.แล้ว หรือนนทบุรีก็จะมีระบบของตัวเอง ถือเป็นหน้าด่านในการลงทะเบียนของประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวก ไม่เป็นคอขวดเหมือนเช่นเดิม”

เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้จะมีการชะลอการลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม แต่ทางรัฐบาลยืนยันว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมไปแล้ว จะได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนดเดิม ไม่เสียสิทธิหรือต้องเลื่อนแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่สื่อประเทศอังกฤษรายงานข่าวเมื่อวันที่ 27 พ.ค.ว่า อังกฤษพบเชื้อโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่ สายพันธุ์ C.36.3 ที่มาจากประเทศไทยนั้น นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยืนยันว่า ยังไม่มีโควิดสายพันธุ์ไทย พร้อมชี้แจงว่า ข้อมูลจากการสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา รายงานพบการติดเชื้อในชาย อายุ 33 ปี สัญชาติอียิปต์ อาชีพผู้ช่วยนักบิน มีประวัติ อาศัยอยู่ที่ประเทศอียิปต์ วันที่ 25 ม.ค. 2564 เดินทางไปฮ่องกง และเดินทางมากรุงเทพฯ โดย Egypt Airline เดินทางถึงกรุงเทพฯ วันที่ 26 ม.ค. และเข้ากักตัวที่ ASQ โรงแรม NOVOTEL สมุทรปราการ เก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 วันที่ 29 ม.ค. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ใน จ.สมุทรปราการ

และส่งตรวจสายพันธุ์พบว่า เป็นสายพันธุ์ B.1.1.1 ปัจจุบันคือ C.36.3 ผลการตรวจก่อนออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 16 ก.พ. ไม่พบเชื้อ บินกลับประเทศอียิปต์ทันที และไม่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้รายอื่นเพิ่มจากผู้ป่วยรายนี้ในประเทศไทยแต่อย่างใด กรณีที่อังกฤษรายงานสายพันธุ์ C.36.3 Variant ถูกระบุชื่อในตารางสายพันธุ์ไวรัสว่า Thailand ex Egypt ตามหลักการจึงไม่ควรเรียก สายพันธุ์ไทย เพราะเป็นผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

3. ศาลปกครองสูงสุดสั่ง “กองสลาก” จ่ายค่าเสียหาย “ล็อกซเล่ย์” 1.6 พันล้าน คดีหวยออนไลน์!เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ ได้อ่านคำพิพากษาคดีที่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับจ้างให้บริการระบบเกมสลากออนไลน์ ได้ยื่นฟ้องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อศาลปกครอง เรียกร้องค่าเสียดายเป็นเงิน 5,171,912,740 บาท จากกรณีที่สำนักงานสลากฯ ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายจากความล่าช้าของโครงการหวยออนไลน์ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2554

คดีนี้ ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2561 ให้สำนักงานสลากฯ ชำระเงินจำนวน 945,649,656 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ให้แก่บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ ซึ่งเป็นค่าเสียหายในส่วนของเงินลงทุนจากการที่สำนักงานสลากฯ ยกเลิกสัญญาจ้างบริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ ให้บริการระบบสลากโครงการสลากกินแบ่งออนไลน์

ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง หรือศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้สำนักงานสลากฯ ชำระเงิน 1,654,604,627.54 บาท ให้แก่บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ โดยเป็นค่าเสียหายจากสิทธิได้รับค่าแห่งการงานที่ทำให้แก่สำนักงานสลากฯ เป็นเงิน 1,049,918,535.60 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อคงความพร้อมต่อไป คำนวณจากวันที่ควรจะเริ่มจำหน่ายสลากจริง จนกว่าสำนักงานสลากฯ จะปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 412,762,954.44 บาท และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีโครงการล้มเลิก เป็นเงิน 191,923,137.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันที่ 10 เม.ย. 2564 และชำระดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เม.ย. 2564 จนกว่าจะชำระเสร็จ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดว่า สำนักงานสลากฯ ยอมรับและน้อมรับในคำตัดสินของศาลปกครอง เพราะถือว่าคำตัดสินสูงสุด หลังจากนี้ทางสำนักงานสลากฯ พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งในการจ่ายชดเชยค่าเสียหายต่อไป

4. อัยการยื่นฟ้อง “แอมมี่” คดีเผาพระบรมฉายาลักษณ์แล้ว ด้านเจ้าตัวให้การปฏิเสธ ขอต่อสู้คดี!เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาฯ พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 5 ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือแอมมี่ เดอะบอตทอมบลูส์ แกนนำกลุ่มราษฎร เป็นจำเลย ในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์, ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 91, 112, 117 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2526 มาตรา 4 พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 14

คดีนี้ โจทก์ฟ้องสรุปว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2564 เวลากลางคืน จำเลยกับพวกอีก 2 คน ที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องและหลบหนี ได้บังอาจร่วมกันวางเพลิง โดยใช้น้ำมันก๊าดราดใส่และจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งประดิษฐานไว้ที่บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเรือนจำฯ จนไฟลุกลามไหม้พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมโครงไม้ เหล็ก และอุปกรณ์ที่ประดับ จนได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงิน 60,000 บาท

โดยขณะเกิดเหตุ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เป็นพระมหากษัตริย์ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 2 บัญญัติว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมาตรา 6 บัญญัติว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้

ดังนั้น การกระทำของจำเลยกับพวก จึงเป็นการกระทำอันไม่สมควร ล่วงละเมิด เป็นการแสดงออกด้วยประการใดว่า จะทำให้เสียหายในทางใดๆ ไม่ว่าจะเป็นภยันตรายแก่ร่างกาย ทรัพย์สิน สิทธิเสรีภาพ หรือชื่อเสียงเกียรติคุณ อันไม่ใช่การใช้สิทธิ์ตามปกตินิยม นับเป็นการแสดงอาฆาตมาดร้าย ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเสื่อมเสียพระเกียรติ ถูกดูหมิ่น หมิ่นพระเกียรติ ถูกลบหลู่ และมีเจตนาทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของปวงชนชาวไทย ไม่เคารพต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่ในฐานะที่ผู้ใดจะละเมิดมิได้

อีกทั้งจำเลยได้ยังอาจนำเข้า และเผยแพร่สู่ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นภาพที่ไฟกำลังลุกไหม้พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ประดิษฐานติดตั้งอยู่บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม และมีการพิมพ์ข้อความว่า “สื่อคงไม่กล้าออก มิตรสหายท่านหนึ่งแจ้งว่า เมื่อคืนเกิดเหตุไฟไหม้พระบรมฯ ที่หน้าเรือนจำคลองเปรม คนละ 1 แชร์ แด่อิสรภาพ #ปล่อยเพื่อนเรา///”

โดยจำเลยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ในบัญชีเฟซบุ๊ก ชื่อว่า The Bottom Blues ของจำเลย ซึ่งเปิดเป็นสาธารณะ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้นพฤติกรรมของจำเลยจึงเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

ทั้งนี้ ในชั้นสอบสวน จำเลยให้การปฏิเสธ โจทก์จึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดด้วย ด้านศาลประทับฟ้องคดีไว้พิจารณา และนัดสอบคำให้การนายไชยอมร จำเลย ซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว วันที่ 27 พ.ค.เวลา 09.00 น.

เมื่อถึงกำหนดนัดสอบคำให้การ (27 พ.ค.) นายไชยอมรได้เดินทางมาศาลพร้อมกับนางอรวรรณ แก้ววิบูลย์พันธุ์ มารดา และ น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ต่อมา ศาลได้สอบคำให้การ โดยอ่านและอธิบายฟ้องให้นายไชยอมรฟัง และสอบถามจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ ปรากฏว่า นายไชยอมร แถลงให้การปฏิเสธ ขอต่อสู้คดี และจัดเตรียมทนายความไว้พร้อมแล้ว ศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ เวลา 09.00 น. จากนั้นนายไชยอมร มารดา และทนายความได้เดินทางกลับทันที

5. ปืนอาก้า 28 กระบอก หายจากคลังปืน อส.นราธิวาส คาด 2 สัปดาห์รู้ผลสอบ!เมื่อวันที่ 25 พ.ค. มีรายงานข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า พ.ต.อ.ศุภกร พึ่งรศ ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส ได้มีหนังสือถึง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. รวมทั้งรอง ผบ.ตร. และผู้ช่วย ผบ.ตร.ระบุว่า เกิดเหตุคดีที่น่าสนใจ อาวุธปืน AK 102 จำนวน 28 กระบอก ของกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดร อ.เมืองนราธิวาสที่ 2 สูญหาย วันที่เกิดเหตุ 18 พ.ค.2564 เวลากลางวัน บริเวณกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนเมืองนราธิวาส เลขที่ 2 ม.8 อ.เมือง จ.นราธิวาส

รายงานแจ้งว่า หลังเกิดเหตุ นายมะยูโซ๊ะ กูเดะ ปลัดอำเภอเมืองนราธิวาส ได้รับมอบอำนาจจากนายนะยาฆ์ ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เข้าแจ้งความต่อตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส ให้ดำเนินคดีกับคนร้าย

ด้าน พ.ต.อ.ศุภกร พึ่งรศ ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส เผยว่า จากการตรวจสอบ พบปืนในสารบบ แต่ไม่พบว่ามีปืน คาดว่าปืนไม่ได้หายในคราวเดียว ไม่ใช่ลักษณะแบบที่โดนปล้น

ขณะที่ พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เผยว่า ที่มาที่ไปของคดีนี้ เกิดจากเหตุการณ์คดีที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อวันที่ 11 พ.ค. นาวาเอกธงฉาน บุญระเทพ ผู้บังคับการกรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พ.ต.อ.ดุลมาน แยนา ผกก.สภ.บาเจาะ ได้ร่วมสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วม จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ศูนย์ซักถามและรวบรวมข่าวสาร ฉก.นย.ภต.จำนวน 4 ชุด ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายบุกจู่โจมตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 7 จุด ในพื้นที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เพื่อกดดันสมาชิกกองกำลังติดอาวุธในช่วง 10 วันสุดท้ายในเดือนรอมฎอน หรือถือศีลอด ในการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น

ซึ่ง 1 ใน 7 เป้าหมายเป็นบ้านเลขที่ 3 ม.9 ต.บาเจาะ ที่เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังกันโอบล้อม ก่อนแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น แต่คนร้ายที่หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านได้ใช้อาวุธปืนสงครามพก ยิงใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่จนทั้งสองฝ่ายยิงปะทะกัน เมื่อเสียงปืนสงบ เจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่โดยรอบบ้านหลังดังกล่าว พบศพนายซูไรดิน กะแต หรือมะดง อายุ 30 ปี ถูกวิสามัญเสียชีวิตอยู่ด้านในประตูบ้านดังกล่าว โดยมีอาวุธปืนสงคราม AK 102 ตกอยู่ข้างศพ 1 กระบอก และมีอาวุธปืนพกขนาด 11 มม.ตกอยู่ห่างจากศพประมาณ 5 เมตร อีก 1 กระบอก และมีปลอกกระสุนปืนของคนร้ายตกกระจายเกลื่อนทั้งบริเวณกว่า 100 ปลอก

“จากการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานพบว่า ปืนที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุดังกล่าว เป็นปืนที่หายไปจากคลังปืนกองร้อย อส.จังหวัดนราธิวาส จึงประสานฝ่ายปกครองและส่วนรับผิดชอบ ซึ่งฝ่ายปกครองได้ตรวจสอบพบว่า มีปืนในคลังปืนหายไปรวม 28 กระบอก ทั้งหมดมีหมายเลขทะเบียนคุมอาวุธปืนดังกล่าว”

พล.ต.ต.นรินทร์ ยืนยันด้วยว่า “มีความห่วงใยเรื่องนี้ เพราะถ้าปืนตกอยู่ในมือของคนร้ายหรือโจรก่อการร้าย คนร้ายก็จะใช้ปืนในการก่อเหตุความไม่สงบ กระทบประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม อย่าเพิ่งมองว่า ปืนจะอยู่ในมือโจรทั้งหมด ต้องรอผลการสอบสวนถึงรายละเอียดที่ชัดเจน ตามพยานหลักฐาน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการ เพื่อให้เกิดความกระจ่าง คาดว่าไม่เกิน 2 สัปดาห์จะทราบความคืบหน้า และเข้าสู่กระบวนการตามลำกับกฎหมายต่อไปอย่างแน่นอน”

ด้าน พ.อ.วัชรกร อ้นเงิน รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) กล่าวว่า นายอำเภอจังหวัดนราธิวาส ได้ตรวจสอบสถานภาพของอาวุธปืนเมื่อเดือน พ.ย.2563 พบว่าหายไป 1 กระบอก จึงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรวบรวมอาวุธปืนที่สูญหายทั้งหมดในห้วงที่ผ่านมาว่าหายจากสาเหตุอะไรบ้าง โดยพบว่า ปืนหายไปในห้วงที่ผ่านมาจำนวน 28 กระบอก เป็นการทยอยหายในหลายๆ ปี และมาสรุปยอดรวม จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ บางส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุก่อความไม่สงบ บางส่วนก็ไม่ใช่


กำลังโหลดความคิดเห็น...