xs
xsm
sm
md
lg

รู้จักวิธีจัดสรรหุ้นแบบ Small Lot First หุ้นโออาร์ได้ขั้นต่ำเท่าเทียม ลุ้นอีกทีได้ครบที่จองซื้อหรือไม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มาทำความรู้จักกับการจัดสรรหุ้นแบบ Small Lot First ให้ผู้จองซื้อหุ้นจำนวนน้อยก่อนเพื่อให้เท่าเทียม แล้วค่อยจัดสรรส่วนที่เหลือวนไป รอบสุดท้ายค่อยสุ่ม ถ้าซื้อเยอะมีโอกาสได้หุ้นไม่ครบ แต่ได้เงินจองซื้อส่วนที่เหลือคืน พบหุ้นโออาร์เปิดจองซื้อพรุ่งนี้ (24 ม.ค.) ยาวถึงเที่ยงตรง 2 ก.พ. คลายข้อสงสัยจองซื้อแล้วจะได้อะไร ขายในตลาดหุ้นได้หรือไม่

จากกรณีที่บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ (OR) ผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันค้าปลีก สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชัน, ธุรกิจน้ำมันเชิงพาณิชย์ และธุรกิจค้าปลีกอย่างร้านคาเฟ่อเมซอน ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ และร้านอาหารเทคซัสชิคเก้น จะขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 2,610 ล้านหุ้น 

โดยผู้จองซื้อรายย่อยจะมีหุ้นที่จัดสรรรวม 595.70 ล้านหุ้น เปิดจองในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย ทั้งผ่านสาขาธนาคารและผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน โดยต้องจองซื้อขั้นต่ำ 300 หุ้น ในช่วงราคาสูงสุด 18 บาทต่อหุ้น ซึ่งหลังประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย ส่วนต่างจะคืนเงินเข้าบัญชีหรือออกเช็คในภายหลัง 

เมื่อจัดสรรแบบวิธี Small Lot First อาจมีนักลงทุนและผู้สนใจส่วนหนึ่งสงสัยว่า วิธีการจัดสรรหุ้นดังกล่าวเป็นอย่างไร?

การจัดสรรหุ้นแบบ Small Lot First คือการจัดสรรให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน (หุ้น) จำนวนน้อยก่อน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน มักนำมาใช้ในการเสนอขายครั้งแรก (ไอพีโอ) ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ขายเอง ขายผ่านธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ แล้วนำมาจัดสรรอย่างเท่าเทียมกัน ครั้งละหนึ่งหน่วยการจองซื้อ จนครบจำนวนหุ้นที่จำหน่าย เพื่อให้หุ้นได้กระจายสู่ผู้ลงทุนรายย่อยอย่างกว้างขวาง 

ข้อดีก็คือ ผู้จองซื้อรายย่อยจะได้รับหน่วยการจองซื้อขั้นต่ำทุกคนอย่างทั่วถึงที่สุด 

สำหรับหุ้นโออาร์ ไม่ว่าจะจองซื้อก่อนและหลัง ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. มีสิทธิได้รับจัดสรรในจำนวนขั้นต่ำเท่ากัน แต่ข้อจำกัดก็คือ หากผู้จองซื้อรายย่อยซื้อหุ้นจำนวนมาก อาจจะได้ไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งส่วนต่างจะคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือออกเช็คในภายหลัง

ภาพ : KBank Live
สำหรับหุ้นโออาร์ จะใช้วิธีการจัดสรรหุ้นแบบ Small Lot First ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรอบแรก จัดสรรที่กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 300 หุ้น คนที่ซื้อขั้นต่ำ 300 หุ้น มีสิทธิที่จะได้หุ้นทุกคนอย่างทั่วถึงที่สุด

รอบถัดไป สำหรับคนที่จองซื้อมากกว่า 300 หุ้นขึ้นไป จะจัดสรรครั้งละ 100 หุ้น (Board Lot) เป็นรอบๆ เมื่อจำนวนหุ้นเหลือไม่เพียงพอในการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อได้ครบทุกคน จะนำจำนวนหุ้นที่เหลือมาจัดสรรแบบสุ่ม (Random) ในรอบสุดท้าย จนกว่าหุ้นจะหมด ซึ่งจะมีทั้งคนที่ได้หุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ และได้ไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

โดยเซ็ทเทรด ดอทคอม จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 และเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ต่อข้อสงสัยที่ว่า เมื่อจองซื้อหุ้นโออาร์ไปแล้วได้รับการจัดสรรหุ้นจะได้อะไร?

ถ้านักลงทุนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (พอร์ตหุ้น) อยู่แล้ว ในขั้นตอนการจองซื้อ จะต้องกรอกชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี โดยจะต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อหุ้นโออาร์เข้าพอร์ตหุ้นแล้ว สามารถนำไปซื้อขายในตลาดได้ตามปกติ

แต่ถ้าไม่มีพอร์ตหุ้น จะมีอยู่ 2 ตัวเลือก คือ 1. ให้ฝากหุ้นไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD นำเข้าบัญชีเลขที่ 600 (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ถ้าภายหลังเปิดพอร์ตหุ้นเรียบร้อยแล้ว สามารถนำหุ้นจากบัญชีเลขที่ 600 เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ แต่ต้องเป็นชื่อคนเดียวกัน

หรือ 2. การออกใบหุ้นสามัญเพิ่มทุน จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ถ้าภายหลังเปิดพอร์ตหุ้นเรียบร้อยแล้ว สามารถโอนใบหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์ ที่เป็นชื่อคนเดียวกับเจ้าของหุ้นได้เช่นกัน

อนึ่ง การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
กำลังโหลดความคิดเห็น...