xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติเนปาล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในโอกาสวันชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

วันนี้ (20 ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่ง ข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในโอกาสวันชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน 2562 ความว่า

ฯพณฯ นางพิทยา ภัณฑารี
ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
กรุงกาฐมาณฑุ

ในโอกาสวันชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมืออันเข้มแข็งในกิจการทุกๆด้านที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะใกล้ชิดสนิทสนมและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย)มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว