xs
xsm
sm
md
lg

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี โปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมด้วยสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ เต็นท์ที่พัก อุปกรณ์ทำน้ำดื่ม และอาหารสุนัขพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

วันนี้ (15 ก.ย.) เมื่อเวลา 10.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ถุง พร้อมด้วยสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ เต้นท์ที่พัก อุปกรณ์ทำน้ำดื่ม และอาหารสุนัขพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ณ จุดอพยกบ้านทัพไทย ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดให้ นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 700 ถุง พร้อมด้วยสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ เต้นท์ที่พัก อุปกรณ์ทำน้ำดื่ม และอาหารสุนัขพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ
ณ หอประชุมโรงเรียนกุดระงุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางมารับมอบถุงพระราชทานในพื้นที่ด้วย นอกจากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต้นท์ที่พัก จำนวน 1,000 หลัง อุปกรณ์ทำน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด และอาหารสุนัขพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อีก 23 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกด้วย

ในโอกาสนี้ นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ได้เชิญพระกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ให้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ”ที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดตอนบนและในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก และน้ำจากลำน้ำต่าง ๆ ไหลลงสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลโดยจะไหลมารวมกันที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่จะระบายลงสู่แม่น้ำโขงต่อไป จึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่ทางการเกษตร ในพื้นที่ลุ่มสองฝั่งแม่น้ำมูล ได้รับความเสียหายใน 23 อำเภอ 170 ตำบล 1,289 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 36,307 ครัวเรือน