xs
xsm
sm
md
lg

กพท.ร่อนหนังสือถึง ทอท.และกลุ่มเซ็นทรัล วางมาตรการป้องกันในอนาคต กันความเสี่ยงอุบัติเหตุจากกิจกรรมดึงดูดนก จี้เอกชนตอบกลับภายใน 60 วัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยถึงกรณีที่ตนได้ทำหนังสือถึงบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เรื่องการตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีการก่อสร้างโครงการห้างสรรสินค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ในพื้นที่ใกล้เคียงท่าอากาศยาน โดยระบุว่า กพท.ได้ตรวจสอบและตอบทุกข้อซักถามที่ทาง ทอท.มีความกังวล อาทิ การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศยาน ซึ่ง กพท.ได้อนุมัติไปแล้ว รวมไปถึงกรณีผลกระทบอันอาจเกิดต่อการดำเนินงานสนามบินด้านความปลอดภัย รบกวนวิทยุสื่อสารและเครื่องช่วยในการเดินอากาศ กรณีแสงและไฟที่อาจเป็นอันตราย และสร้างความสับสนให้นักบิน เรื่องดังกล่าวนี้ กพท.ตรวจสอบพบว่าไม่มีผลกระทบ

ส่วนกรณีพื้นที่อันอาจมีกิจกรรมดึงดูดนก เป็นความเสี่ยงที่ทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุจากอากาศยานชนนกเพิ่มเติม เรื่องนี้ กพท.ยังไม่มีข้อกำหนดหรือข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้พื้นที่โดยรอบสนามบิน แต่อยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายกำหนดให้สนามบินต้องมีกระบวนการบริหารจัดหารอันตรายที่เกิดจากสัตว์ โดยให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างสนามบิน และเจ้าของที่ดิน เพื่อทราบถึงแนวทางพัฒนาท้องที่ และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลก่อให้เกิดแหล่งที่อยู่อาศัยของนกทำให้เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติการบินของอากาศยาน

ขณะที่ประเด็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางการบิน กรณีที่อาจถูกแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายขณะอากาศยานร่อนลงสนามบินในระดับต่ำ จากการฝึกอบรมของ กพท. กับ Transportation Security Administration ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14-23 ส.ค. 2562 พบว่าพื้นที่ โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ มีความเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายขณะเดินอากาศยาน Take Off และ Landing ในระดับต่ำ (Low Risk) กพท.จึงได้มีข้อแนะนำให้ ทอท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซง

“การออกหนังสือถึง ทอท.ครั้งนี้ ก็เป็นไปตามการตอบกลับข้อกังวลของ ทอท.ที่ส่งมา โดย กพท.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบความปลอดภัยทางการบินอีกรอบแล้ว ก็พบว่ายังไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับโครงการนี้ แต่ได้ขอให้ ทอท. และทางเซ็นทรัล ทำแผนรับมือในกรณีเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้รอบคอบด้วย เรื่องการตรวจสอบประเด็นอื่นๆ ที่ยังไม่มีกฎระเบียบรองรับ อย่างเรื่องอันตรายจากสัตว์ เมื่อกฎบังคับใช้ กพท.ก็จะตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง”

อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมของโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ กพท.ได้มีการแจ้งให้บริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จำกัด จัดทำรายงานผลกระทบความปลอดภัยในการเดินอากาศ เพื่อประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว และส่งให้ กพท. ให้ความเห็นชอบเพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกำหนดให้ทางซีพีเอ็น วิลเลจ ส่งรายงานดังกล่าวภายใน 60 วัน นับจากวันที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ (5 ก.ย.2562)

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า หลังจากได้รับจดหมายยืนยันการตรวจสอบจาก กพท. ทาง ทอท. โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก็จะวางมาตรการรับมือตามที่ได้รับคำแนะนำไว้ แต่ต้องยอมรับว่าเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะส่งผลกระทบความปลอดภัยทางการบิน เช่น กรณีที่มีโครงการเกิดขึ้น มีการทิ้งขยะ ก็อาจก่อให้เกิดแหล่งที่อยู่ของนก กระทบต่อการทำการบินของอากาศยาน เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ทางเอกชนต้องวางแผนให้รอบคอบด้วย

ส่วนกรณีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางการบิน กรณีที่อาจถูกแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายขณะอากาศยานร่อนลงสนามบินในระดับต่ำ ถือเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เป็นเรื่องของอนาคตที่ไม่อาจรู้ได้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีการวางแผนรับมือให้รอบด้าน

กำลังโหลดความคิดเห็น...