xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์ จ.นนทบุรี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องสังฆทาน ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมพระราชทาน แด่ พระครูวรกิจธำรง ณ วัดตึก จังหวัดนนทบุรี และเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 201 ชุด ไปมอบแก่นักเรียนนโรงเรียนวัดตึก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา ทรงเลื่อมใส ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธาน“ธรรมราชินี” กับทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่ชราภาพ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวัดในจังหวัดนนทบุรี

วันนี้ (10 ก.ย.) เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้า จรูญฤทธิ์เดช ชยางกูร เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องสังฆทาน ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมพระราชทาน แด่ พระครูวรกิจธำรง (คำหมุน ธมฺมวิโร) อายุ 92 ปี พรรษา 72 เจ้าอาวาสวัดตึก และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดตึก ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 201 ชุด ไปมอบแก่นักเรียนนโรงเรียนวัดตึก กับทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์มาออกหน่วยบริการตรวจรักษาให้แก่ประชาชน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ ด้วย ซึ่งนักเรียนและประชาชนที่มาร่วมแสดงมุทิตาจิตและมุทิตาสักการะ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

กำลังโหลดความคิดเห็น...