xs
xsm
sm
md
lg

รมว.ทส. จับมือภาคธุรกิจ เร่งหามาตรการงดใช้ถุงพลาสติก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานหารือร่วมกับเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ หาแนวทางในการขับเคลื่อนการงดแจกถุงพลาสติกให้กับลูกค้า พร้อมเดินรณรงค์ “Everyday Say No to Plastic Bags” มุ่งหวังให้ข้าราชการในหน่วยงานโดยรอบตลาด เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำ

วันนี้ (6 ก.ย.) ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนการงดแจกถุงพลาสติกให้กับลูกค้า พร้อมเดินรณรงค์ “Everyday Say No to Plastic Bags” ร่วมกับศิลปินดารา โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการในหน่วยงานโดยรอบตลาด เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้

นายวราวุธ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการดำเนินงานตามโรดแมป (Roadmap) การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573 ที่มีเป้าหมาย คือ การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในปี 2565 ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ การนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ภายในปี 2570 ซึ่งการดำเนินงานตามโรดแมปจะช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ต้องนำไปกำจัดได้ประมาณ 780,000 ตันต่อปี ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย 3,900 ล้านบาทต่อปี ประหยัดพื้นที่รองรับและกำจัด รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ จึงจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ทส. ได้ขับเคลื่อนการลด ละ และเลิกใช้พลาสติกที่เกินความจำเป็น รวมทั้งที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสดทั่วประเทศ ที่มีการใช้ถุงพลาสติกเป็นจำนวนมาก โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จำนวน 43 แห่ง เพื่องดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันที่ 4 ของทุกเดือน รวมทั้ง เป็นจุดรับบริจาคถุงผ้า ในโครงการ “บริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” ซึ่ง 1 ปี ที่ผ่านมา นับแต่เริ่มกิจกรรม เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2561 - 31 ส.ค. 2562 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้กว่า 2,000 ล้านใบ หรือประมาณ 5,755 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ตลอดจนสามารถรวบรวมถุงผ้าบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ไปแล้ว กว่า 8,000 ใบ ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องขอความร่วมมือในการช่วยกันทำให้ประเทศไทยปลอดพลาสติก บรรลุเป้าหมายตามโรดแมปโดยเร็ว

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในวันนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “Everyday Say No to Plastic Bags” ร่วมกับคณะผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนศิลปินดารา ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง เพื่อมุ่งหวังให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ เนื่องจากตลาดนัดแห่งนี้มีหน่วยงานราชการอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจำนวนมาก ทั้งหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. กระทรวงการคลัง กรมประชาสัมพันธ์ กรมสรรพากร และ หน่วยงานภาคเอกชนอีกจำนวนมาก มีร้านค้าเฉลี่ย 150 ร้านต่อวัน และมีผู้ใช้บริการตลาดโดยเฉลี่ย 3,000 คนต่อวัน โดยก่อนทำกิจกรรมรณรงค์ พบว่า ตลาดนัดแห่งนี้ มีปริมาณการใช้ถุงพลาสติก เฉลี่ย 46,602 ใบต่อวัน หรือ มีการใช้ถุงคนละ 15 ใบต่อวัน แต่หลังจากจัดกิจกรรมรณรงค์ เมื่อ ก.ค. 2561 เป็นต้นมา พบว่า มีการใช้ถุงพลาสติกลดลงเหลือ 34,329 ใบต่อวัน หรือ มีการใช้ถุงคนละ 11 ใบต่อวัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...