xs
xsm
sm
md
lg

"ปานเทพ" ชำแหละประกาศ สธ.ปลดล็อก "กัญชง" เอื้อบริษัทยักษ์ใหญ่ วัดใจ "อนุทิน" ยอมทบทวนหรือไม่ ?

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ปานเทพ” ชำแหละประกาศ สธ.ปลดล็อกกัญชง กำหนดสาร THC เข้มงวด ล็อกสเปคตามมาตรฐานยุโรป เข้าทางบริษัทยักษ์ใหญ่เท่านั้นทำไทยเสียโอกาส ชี้วัดใจ "อนุทิน" ยอมทบทวนหรือไม่วันที่ 3 ก.ย. นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต ร่วมสนทนาในรายการ "คนเคาะข่าว" ออกอาอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง "นิวส์วัน" ในหัวข้อ "ค้านล็อกสเปค "กัญชง" เอื้อนายทุน"

นายปานเทพ กล่าวว่า ส่วนของกัญชง เดิมทีกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 ประกาศในลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2560 ได้กำหนดว่า กัญชงที่ปลูกได้ให้มี THC (สารที่ทำให้เมาและออกฤทธิ์ทางจิตประสาท) ไม่เกิน 1% ของน้ำหนักแห้ง หากมากว่า 1% ขึ้นไปจะเรียกกัญชา ซึ่งกัญชงนั้นคนไทยปลูกกันมาหลายปีแล้ว

นายปานเทพ กล่าวอีกว่า ตัวเลขเลขร้อยละ 1.0 มันไม่ใช่มาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมสารเสพติดนานาชาติ (INCB) กำหนด ขออ้างอิงเอกสารประกอบการบรรยาย โดย ประภัสสร ทิพย์รัตน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เขียนเรื่ององค์ประกอบลักษณะสำคัญในพืชกัญชา กัญชง โดยวิจัยพันธุ์กัญชงหลายสายพันธุ์ สรุปผลงานวิจัย พันธุ์แม่สาใหม่ ปางอุ๋ง และห้วยหอย มี THC ระยะออกดอกเท่ากับ 0.762 , 0.773 และ 0.866% ตามลำดับ จะเห็นว่าไม่เกิน 1%

นายปานเทพ กล่าวต่ออีกว่า ประกาศกฎกระทรวงฉบับเมื่อ 6 ม.ค. 2560 สอดคล้องกับลักษณะพืชกัญชงที่ปลูกในไทย ปัญหาต่อมาประเทศไทยจะปลดล็อกกัญชง คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษประชุมและมีมติเรื่องกำหนดลักษณะกัญชงออกมาเมื่อ 30 ส.ค. 2562 เปลี่ยนมาเป็นกัญชงต้องมี THC ไม่เกิน 0.5% ของน้ำหนักใบและดอกแห้ง ความหมายคือเข้มงวดกว่าเดิม โดยให้เหตุผลว่าของเก่าใช้ทำเฉพาะใยผ้าไม่รอให้ถึงออกดอก พอจะบริโภคเลยต้องกำหนดให้ต่ำกว่านั้น เพื่อความปลอดภัย

นายปานเทพ กล่าวว่า ตนได้พบเลขาฯ อ.ย. ท่านเผยว่ามีการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงใหม่ขึ้นมาแล้ว 4 สายพันธุ์ ที่มี THC ต่ำมาก สามารถปลูกกลางแจ้งได้ด้วยต้นทุนไม่สูง โดย THC อยู่ที่ 0.022 - 0.061% แต่ CBD (สารไม่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาท) ก็มีน้อยตาม THC ด้วย โดยสูงสุดอยู่ที่ 0.571%เท่านั้น แปลว่าสารสำคัญมูลค่าสูงก็มีต่ำมากด้วย ซึ่งมันก็คือพันธุ์พืชปลูกได้ใยไฟเบอร์เป็นสินค้าหลัก ตนก็เลยท้วงว่าจะไม่ให้ชาวบ้านปลูก CBD เลยหรือ เอาใยอย่างเดียว มันจะคุ้มได้อย่างไร เอามาใช้ในทางการแพทย์ไมได้

ทั้งนี้พันธุ์ที่ปลูกกันอยู่ พันธุ์แม่สาใหม่ ปางอุ๋ง และห้วยหอย มี CBD : THC เท่ากับ 0.92 , 0.87 และ 0.78 ตามลำดับ สูงกว่าพันธุ์ไฟเบอร์ แล้วทุกวันนี้ที่ปลูกกันในตลาดมืด CBD สูงมาก แต่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนเพราะต้องผ่านการรับรองคัดกรองตามกฎหมาย เลยเหลือแค่ 4 สายพันธุ์ที่ถูกกฎหมาย

นายปานเทพ กล่าวอีกว่า อนุสัญญานานาชาติไม่เคยกำหนดสาร THC เพื่อแยกแยะกัญชากับกัญชงมาก่อน ล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทำน้ำมัน อ.เดชา สูตร 1% THC ซึ่งต่ำมาก แล้วยังขึ้นกับปริมาณสุทธิสุดท้ายที่ไปใช้ปลายสุดด้วย ต่อให้เข้มข้นสุด พันธุ์ไทยเมื่อเจือจางเหลือ 1% อย่างสูตร อ.เดชา น้ำมันกัญชา 3% วัด THC เหลือเพียง 1% ก็ใช้ได้ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

ในต่างประเทศไม่มีมาตรฐานกฎหมายโลกเพื่อไปลงโทษแบบที่ใครบางคนพยายามจะชี้ชวนให้ตื่นตระหนก นั่นเพราะไม่อ่านกฎหมายระหว่างประเทศ เราจะเห็นว่าสหรัฐฯ กัญชง THC ไม่เกิน 0.3 แต่ CBD เทียบกับ THC 0.3-5% สวิสฯ THC ไม่เกิน 1% เทียบเท่าไทย นิวซีแลนด์ 0.35-5% ออสเตรเลีย ที่นิวเซาท์เวลส์ 1% ควีนส์แลนด์ 1% ฉะนั้นกฎกระทรวงที่เคยใช้ 1% ไม่ผิfปกติเมื่อเทียบเวทีระหว่างประเทศ

นายปานเทพ กล่าวด้วยว่า ปีที่ผ่านมา องค์การอนามัยรวมมติหลายประเทศทั่วโลก ขอให้สหประชาชาติโดยคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษทั่วโลก ถอนกัญชงออกจากบัญชียาเสพติด โดยกำหนดว่า THC ห้ามเกิน 0.2% เพื่อเสนอต่อสหประชาชาติ โดยสหประชาชาติเลื่อนการลงวาระนี้เป็น มี.ค. ปีหน้า แต่ 0.2% เป็นมาตรฐานตามยุโรป ไทยก็เลยทำตามเพราะปีหน้าก็จะประกาศออกมาแล้ว คำถามคือไทยจะส่งตัวแทนไปทักท้วงขอที่ 1% หรือจะยอมจำนน ยอมสูญเสียโอกาสที่จะมีมาตรฐานตัวเอง ไปใช้มาตรฐานยุโรปที่สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกัน

นายปานเทพ กล่าวว่า เข้มไปกว่านั้นอีก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2562 ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดลักษณะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2562 ระบุว่า “เมล็ดพันธุ์รับรอง” ของกัญชงต้องเป็นพันธุ์ที่มี THC ไม่เกิน 0.3% ของน้ำหนักใบและดอกแห้ง และต้องเป็นพันธุ์พืชที่ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช เข้มกว่ากฎกระทรวงเมื่อปี 2559 จาก 1% เหลือ 0.3% นอกจากนั้นถ้าเป็นน้ำมันสกัดแล้วให้มีได้ไม่เกิน 0.2% ของน้ำหนัก ล็อกสเปคเหมือนยุโรปเลย

และที่ตนทักท้วงไปคือที่ระบุว่า CBD ที่สกัดจากกัญชงซึ่งมีความบริสุทธ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 99 โดยมี THC ไม่เกิน 0.01% โดยน้ำหนัก สเปคแบบนี้บริษัทยักษ์ใหญ่เท่านั้นที่ทำได้ คนไทยสกัดบริสุทธิ์ขนาดนี้ไม่ได้ เลขา อย.บอกว่าเป็นสเปคสำหรับสารตั้งต้นในห้องแลปเฉย ๆ ซึ่งไม่มีข้อความใดเขียนเลยว่าใช้ในห้องแลปวิทยาศาสตร์เท่านั้น

นายปานเทพ กล่าวทิ้งท้ายว่า การล็อกมาตรฐานตามยุโรป ทำไทยเสียโอกาส หวังว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะฟังข้อทักท้วง ต้องวัดใจต่อไปว่าจะทบทวนหรือไม่


กำลังโหลดความคิดเห็น...