xs
xsm
sm
md
lg

“มูลนิธิต่อต้านการทุจริต” จับมือ “ซีพี -ทรู” หนุนเยาวชนแสดงพลังต้านคอร์รัปชั่น มอบทุน 10 โครงการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 'ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต'

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“มูลนิธิต่อต้านการทุจริต” ร่วมกับ “เครือซีพี -ทรู” หนุนเยาวชนแสดงพลังต้านคอร์รัปชั่น มอบทุน 10 โครงการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 'ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต' ปี 2562 ต่อยอดโครงการให้เกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรม ชูคนในมิติแห่งอนาคต เก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเก่งและดีควบคู่กัน

วันนี้ (26 ส.ค.) มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เครือเจริญโภคภัณฑ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล มอบทุนโครงการประกวด “ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี 2562 ให้แก่ 10 โครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จากการคัดเลือกอย่างเข้มข้นกว่า 65 โครงการ จาก 53 โรงเรียน 33 จังหวัดทั่วประเทศ ในหัวข้อ “โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” โดยทั้ง 10 โครงการ จะได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการต่อต้านการทุจริตภายในโรงเรียนชุมชนและจังหวัด โครงการละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นผู้มอบ และ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง 10 โครงการที่เข้ารับทุนในครั้งนี้ ณ อาคารทรู ทาวเวอร์

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า การจัดโครงการค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต เป็นโครงการสำคัญที่ทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง จากการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ เป็นความภูมิใจของตัวแทนเยาวชนทั้ง 10 โครงการที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ที่มาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค สะท้อนการตื่นตัวของเยาวชน ซึ่งเป็นพลังสำคัญของชาติ ที่จะเป็นกุญแจสำคัญไขสู่การขับเคลื่อนแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศต่อไปในอนาคตของประเทศต่อไป ทั้งนี้ การลงมือปฏิบัติจริงของเยาวชน จะได้เรียนรู้จากความคิดของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำในชุมชน ได้ทดลองของจริงว่าเกิดประสิทธิผลแค่ไหน เพราะแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างและล้วนมีคุณค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ ในส่วนของเงินรางวัลที่ได้รับอาจจะไม่มากนัก แต่อยากให้ทุกคนตระหนักว่า สิ่งที่ได้มากกว่าคือ เราได้ทดแทนบุญคุณแผ่นดิน ทำให้แผ่นดินเกิดความผาสุก เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการประกวด “ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต” ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ในปีนี้ได้เห็นความตื่นตัวของเยาวชนไทยที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมเรื่องการต่อต้านการทุจริต และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพราะตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชันที่บั่นทอนความมั่นคง ความสงบสุข และมีผลกระทบต่อ

กระบวนการพัฒนาประเทศในทุกระดับ แม้ว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ยังไม่สามารถขจัดให้หมดไปจากสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม แต่ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าทุกภาคส่วนไม่เพิกเฉยกับการทุจริตในทุกรูปแบบ และพร้อมใจลุกขึ้นมารวมพลังกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อ"ต่อสู้"และ"ต่อต้าน"การทุจริตในทุกรูปแบบผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยตระหนักว่า หากทุกคนไม่ร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังแล้ว จะกลายเป็นเนื้อร้ายที่กัดกร่อนสังคมไทยฝังลึกจนยากจะแก้ไข จึงต้องส่งเสริมและกระตุ้นการยกระดับความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับเยาวชน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และก้าวสู่สังคมไทยที่ใสสะอาดด้วยกัน

เครือฯและทรู มีความภาคภูมิใจ ที่มีส่วนร่วมในโครงการฯ เป็นการปูรากฐานสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งในปัจจุบันต้องหาคนที่เก่งและดี เพราะมิติของอนาคต เก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีคุณธรรมและเป็นคนดีด้วย โดยโครงการค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นทุกปี มีการเรียนรู้แบบ Action Learning เยาวชนสามารถร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เยาวชนในโครงการฯจะได้รับการซึมซับและกระจายไปในสังคมวงกว้าง ซึ่งเครือฯและทรู ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ปลูกฝังจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ร่วมแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตในทุกมิติ และอยากเป็นกำลังใจให้เยาวชนทุกคน มุ่งสู่เป้าหมายการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้สังคมร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ ทั้ง 10 โครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะสานต่อโครงการให้เกิดขึ้นจริง เพื่อให้สังคมในวงกว้างได้ตื่นตัว สร้างจิตสำนึกร่วมกัน รวมถึงสร้างเครือข่ายต้านทุจริตในโรงเรียน ชุมชน และสังคมรอบข้าง จากนั้นคณะกรรมการจะลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมทั้ง 10 โครงการ เพื่อประเมินผลและบันทึกภาพ เพื่อนำไปรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อการประกวดรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ด สุขมวิท101 ชิงถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี และทุนการศึกษากว่า 600,000 บาท

รายชื่อ 10 โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมีดังนี้
1.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ : โครงการปอละบ๋อ
2.โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ : โครงการบ้านเฮาบ่อเอาโกง
3.โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย : โครงการละครคุณธรรมสร้างสรรค์จิตสำนึกต้านภัยทุจริต
4.โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร :โครงการ 5 ประการ ต้านภัยคอร์รัปชั่น (5 Reasons Anti- Corruption)
5.โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ :โครงการ ACSP รวมพลังร่วมเสริมพลังสร้างต่อต้านการทุจริต
6.โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม : โครงการ PHADUNG MODEL ต้านการทุจริต
7.โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี : โครงการ Project C โกงแล้วดี มีหรอ!!!
8.โรงเรียนชลธารวิทยา จังหวัดชุมพร : โครงการชลธารโปร่งใส ชาวคลองขนานร่วมใจ ต้านภัยทุจริต
9.โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง : โครงการ Young Creative Action Service เยาวชน
10.โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต : โครงการเด็กตงห่อพาตงฉิน (เด็กมีคุณธรรมพาสุจริต)

ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่เฟสบุ๊กแฟนเพจ ช่อสะอาดต้านทุจริต

กำลังโหลดความคิดเห็น...