xs
xsm
sm
md
lg

กรมป่าไม้ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมหน่วยงานในภูมิภาคทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ย่านถนนพหลโยธิน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สนองพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาตาม “โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ” ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่มีจิตอาสาได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน

วันนี้ (17 ส.ค.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่กรมป่าไม้จัดขึ้นในครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกันทั้งจากส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 13 แห่ง และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาทั่วประเทศ จะได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนร่วมจิตอาสาในพื้นที่ ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ โดยจะมีการเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันที่ 17 ส.ค.62 ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา สถานประกอบการธุรกิจ ย่านพหลโยธิน จำนวน 21 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยศรีปทุม , สำนักงานวิจัยแห่งชาติ , การทางพิเศษแห่งประเทศไทย , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ , บริษัทโตโยต้ากรุงไทย จำกัด (สาขาเกษตร) , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , กรมทรัพยากรน้ำบาดาล , สำนักงานเขตจตุจักร , สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร , กรมส่งเสริมการเกษตร , กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก , กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (ส่วนแยกบัญชาการช่วยรบที่1) , กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , โรงเรียนสารวิทยา , โรงเรียนบางบัว , สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว , ไปรษณีย์ไทย สาขาจตุจักร , บริษัท หว่อง ออโตโมบาย จำกัด และ โรงแรมมารวย การ์เด้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ในการสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม ก่อให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการทำงาน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ที่จัดขึ้นภายในกรมป่าไม้ จะมีการบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกภายในกรมป่าไม้ โดยเจ้าหน้าที่ทีมงานหมอต้นไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กิจกรรมการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้ากรมป่าไม้ และพื้นที่สาธารณด้านนอกกรมป่าไม้ ทำความสะอาดทางเดินเท้า ทาสีรั้วสำนักงาน การตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณทางเดินเท้า ทำความสะอาดสะพานคนเดินข้ามถนน

"ในส่วนของหน่วยงานกรมป่าไม้ที่อยู่ภูมิภาคทั่วประเทศ ก็จะได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา โดยพร้อมเพรียงกัน โดยจะเชิญหน่วยงานราชการในพื้นที่ ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนเยาวชนนักเรียน เพื่อมาร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนในชุมชน อีกทางหนึ่ง" นายอรรถพล กล่าวกำลังโหลดความคิดเห็น...