xs
xsm
sm
md
lg

ซูเปอร์โพล ชี้ ปชช. ปลื้ม กฟผ. ทำงานเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ซูเปอร์โพล ชี้ คนสนใจการทำงานของกฟผ.ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากกว่าด้านอื่นๆ และขอให้ตรวจสอบได้ด้วยพร้อมกับการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (15 ส.ค.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยถึงผลสำรวจภาคสนามเรื่อง คนต่างวัย กับ ความเชื่อมั่นต่อการไฟฟ้า กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,275 ตัวอย่าง ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 – 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่า เมื่อถามประชาชนถึงความสนใจการดำเนินงาน ของ กฟผ. ร้อยละ 69.3 ระบุสนใจการทำงานของ กฟผ. ที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รองลงมาร้อยละ 68.2 ระบุ สนใจให้ กฟผ. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร้อยละ 67.7 ระบุเป็นองค์การที่ช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม และเมื่อจำแนกความสนใจต่อการดำเนินงานของ กฟผ. ตาม กลุ่มอายุ (Generation) พบว่า กลุ่ม Baby Boomer (อายุ 55 – 74 ปี) ร้อยละ 68.0 ระบุ สนใจการทำงานของ กฟผ. ที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก รองลงมาร้อยละ 66.83 ระบุ เป็นองค์การที่ช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม ร้อยละ 66.8 ระบุ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

กลุ่ม Gen X (อายุ 40 – 54 ปี) พบว่า ร้อยละ 71.1 ระบุ สนใจการทำงานของ กฟผ. ที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก รองลงมาร้อยละ 70.2 ระบุ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และร้อยละ 69.9 ระบุ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในขณะที่กลุ่ม Gen Y (อายุ 23 – 39 ปี) ร้อยละ 68.7 ระบุสนใจการทำงานของ กฟผ. ที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก รองลงมาร้อยละ 68.5 ระบุ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และร้อยละ 68.1 ระบุ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ที่น่าสนใจคือกลุ่ม Gen Z (อายุ ไม่เกิน 22 ปี) ร้อยละ 69.0 ระบุ ให้ความสนใจต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 68.7 ระบุการทำงานของ กฟผ. มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 67.8 ระบุเป็นองค์การที่ช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม นอกจากนี้ เมื่อถามประชาชนในทุกเจเนอเรชั่น ถึงความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ กฟผ. พบว่า ร้อยละ 93.6 เชื่อมั่น ในขณะที่ ร้อยละ 6.4 ระบุไม่เชื่อมั่น

ผอ. ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นนัยสำคัญของข้อมูลในกลุ่มประชาชนช่วงวัยที่แตกต่างกันมีความสนใจในเรื่องต่าง ๆ ของ กฟผ.แตกต่างกัน โดยเฉพาะ กลุ่ม GEN Z สนใจเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในภารกิจของ กฟผ. แต่ในกลุ่ม GEN อื่นๆ สนใจเรื่องการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ กฟผ. และการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการปล่อยสองได้แสน ที่มีการมอบพันธุ์ปูให้กับผู้นำชุมชน เพื่อขยายพันธุ์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง หรือ กิจกรรมปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อเริ่มฤดูกาลปลูกข้าวอินทรีย์ บ้านนาขุม จ.พิษณุโลก ชุมชนที่อยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...