xs
xsm
sm
md
lg

กรมป่าไม้ร่วมกับนายอำเภอและประชาชนพร้อมใจฟื้นฟูป่า อ.แม่แจ่ม ในพื้นที่ คทช.พร้อมสนับสนุนปลูกไม้มีค่า จำนวนกว่าล้านต้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตามที่รัฐบาลได้วางกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยใช้แนวนโยบายให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้อาศัยพื้นที่ตามความเหมาะสมและอยู่ภายใต้กฎ กติกา เพื่อช่วยกันบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างสมดุล ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนขึ้น โดยมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ขับเคลื่อนและกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่ดินที่มีราษฎรเข้าไปถือครองพื้นที่ในเขตป่า

วันนี้ (13 ส.ค.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้ดำเนินการตามแนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง สำหรับการเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ในกลุ่มราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า กลุ่มที่ 3 ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม ซึ่งเป็นชุมชนที่อาศัยทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในลุ่มน้ำชั้น 1,2 ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 41 โดยกรมป่าไม้ได้กำหนดกรอบมาตรการไว้ 3 ประการ คือ 1.) การจัดระเบียบการใช้ที่ดินทำกิน และรับรองการอยู่อาศัยทำกินในลักษณะแปลงรวม 2.) กำกับควบคุมจัดการการใช้ที่ดินและป่าไม้ภายใต้การอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมิให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่ม 3.) การฟื้นฟูสภาพป่าในรูปแบบการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ ควบคุมผลกระทบต่อส่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลาย

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า โดยเมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้ลงพื้นที่ในการติดตามโครงการจัดที่ดินให้กับชุมชน (คทช.) อ.แม่แจ่ม ในการดำเนินการสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้กับราษฎรกลุ่มที่ 3 มีการปล่อยขบวนรถยนต์ลำเลียงกล้าไม้มีค่าจำนวน 38,000 ต้น จากเป้าหมายการแจกกล้าไม้ทั้งหมดจำนวน 1,249,095 ต้น โดยให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำพื้นที่ดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าร่วมกับราษฎรที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ลักษณะแปลงรวมตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 พ.ย.61 ของ อ.แม่แจ่ม โดยจะปลูกต้นไม้ตามลักษณะโครงสร้างและชนิดพันธุ์ไม้ประจำถิ่น และจะปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะเป็น 1 ใน 13 จังหวัดนำร่อง เพื่อขยายผลออกไปในพื้นที่จังหวัดอื่น ซึ่งจะช่วยให้พี่น้องประชาชนทุกคนสามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าได้อย่างถูกต้องภายใต้เงื่อนไขกฎระเบียบที่กำหนดไว้

"อีกทั้ง ยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ มาใช้ในการป้องกันรักษาป่าให้เกิดความสมดุลยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าในส่วนของภาครัฐ ภาคประชาชนก็ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยในการฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยจะเห็นได้จากการรวมมือของชาวบ้าน อ.แม่แจ่ม โดยมีนายอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันสร้างฝายประชาอาสาจำนวน 10 ตัว จากเป้าหมายทั้งหมด 52,000 ตัว ที่จะสร้างขึ้นในพื้นที่ 104 หมู่บ้าน ๆ ละ 500 ตัว ใน อ.แม่แจ่ม โดยไม่มีการของบประมาณจากทางส่วนราชการในการสร้างฝายทั้งหมด" นายอรรถพล กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...