xs
xsm
sm
md
lg

อดีตพนักงานช่อง 3 ยันเดินหน้าทวงความเป็นธรรม กรณีถูกเลิกจ้าง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กลุ่มอดีตพนักงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ออกแถลงการณ์ชี้แจงเหตุผล 4 ข้อ กรณีเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมหลังถูกเลิกจ้าง เตรียมพบ กสทช.-ศาลแรงงาน เพื่อสอบถามแนวทางหลักเกณฑ์ในการเยียวยา

วันนี้ 5 ส.ค. แถลงการณ์กลุ่มอดีตพนักงานสถานีโทรทัศนีไทยทีวีสี ช่อง 3 ระบุว่า หลังจากที่กลุ่มอดีตพนักงานช่อง 3 ผู้ร่วมผลิตรายการและพนักงานลูกจ้าง ของผู้ร่วมผลิตรายการ ได้เดินทางเข้าหารือ ฝ่ายนิติกร ศาลแรงงานกลางเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางกลุ่มจพิจารณาแล้วว่าจะเดินหน้าเรียกร้องขอความยุติธรรม จากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม เนื่องจากเห็นว่าความจำเป็นในการเลิกจ้างของนายจ้าง ต้องมีผลต่อการประกอบธุรกิจในทันทีแต่การเลิกจ้างครั้งนี้ เป็นการกระทำเพื่อแลกมาด้วยเงินชดเชยจากการคืน 2 ช่องดิจิตอล คือช่อง 13 และ 28 คิดเป็นจำนวนเงินประมาณกว่า 800 ล้านบาท ซึ่งถือว่าบริษัทได้ตัดสินใจเลิกจ้างพนักงานจำนวนหนึ่ง เพื่อแลกกับข้อเสนอเงินชดเชยที่ได้มา โดยไม่มีการประชุมปรึกษาหารือกับพนักงานผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและรับฟังถึงความเดือดร้อนของพนักงานที่จะต้องตกงานในภาวะวิกฤติของทีวีดิจิทัลแต่กับมีการหารือและตัดสินใจเป็นการภายในฉพาะคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ รวมถึงผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นเพียงเท่านั้น ขณะที่ข้ออ้างในการเลิกจ้างพนักงาน เพื่อเป็นการลดต้นทุนของบริษัท แต่ในความเป็นจริง บริษัทยังรับพนักงานใหม่เข้ามาทดแทนอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราเงินเดือนสูง จึงเห็นว่าการกระทำของบริษัทดังกล่าว มิได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดแก่ลูกจ้าง คู่ค้า คู่สัญญา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงพนักงานและลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจร่วมในการผลิตข่าวที่รวมทำงานกันมานับ 10 ปี การกระทำของบริษัทจึงไม่สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทมหาชนที่จะดำรงไว้ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีธรรมมาภิบาล มีจริยธรรม และคุณธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ และพึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามกฎหมายทุกฉบับและทุกประการและจะเดินทวงความเป็นธรรม

ตามรายละเอียดดังนี้
1. การดำเนินการเลิกจ้างในทันที โดยไม่แจ้งเหตุผลทั้งที่ยังเหลือเวลาออกอากาศอีก 2 เดือน
2. เป็นการคืนช่อง 28 และ 13 แต่กลับบอกเลิกจ้างกับพนักงานที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับช่องดังกล่าว และไม่มีการอธิบายหลักเกณฑ์และเหตุผลการพิจาณาเลิกจ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้พนักงานทั้ง 2 ช่อง มีประมาณ 122 คน แต่กลับเลิกจ้างพนักงานเกือบ 200 คน
3. ไม่มีมาตรการบรรเทาการเลิกจ้างก่อนที่จะมีการเลิกจ้างจริง เพราะการเลิกจ้างพนักงานควรเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะใช้หลังจากได้ใช้มาตรการบรรเทาการเลิกจ้างแล้ว
4. การจ่ายเงินบางประเภทไม่ใช้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและเท่าเทียมกันทั้งๆที่เป็นการบอกเลิกจ้างพร้อมกัน
ซึ่งทางกลุ่มยืนยันจะเดินหน้าเรียกร้องความเป็นรรมโดยจะเดินทางเข้าพบ กสทช.เพื่อสอบถามแนวทางหลักเกณฑ์ในการเยียวยาในวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.30 น. ร่วมถึงหน่วยงานภาครัฐที่จะเกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมาธิการด้านคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกลต. เพื่อสอบถามความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของบริษัทตามหลักธรรมภิบาล ก่อนเดินทางไปยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานกลางในสัปดาห์หน้า เพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีความเป็นธรรม และสร้างบรรทัดฐาน
ให้กับวิชาชีพสื่อมลชนต่อไป รวมทั้งขอเชิญชวนเพื่อนอดีตพนักงานที่คิดว่าไม่ได้รับความยุติธรรมจากการเลิกจ้างครั้งนี้ เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อรักษาสิทธิ์ที่ควรได้รับตามกฎหมาย

กลุ่มอดีตพนักงานสถานีโทรทัศนีไทยทีวีสี ช่อง 3
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562กำลังโหลดความคิดเห็น...