xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้ ครม.บริหารประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามสถานการณ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรแก่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ทรงขอให้มีกำลังใจ มีความมุ่งมั่นทำงาน ทรงแนะงานใดๆ ก็ต้องมีอุปสรรคปัญหา เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องแก้ปัญหาและเข้าหางานเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยแก้ไขให้ตรงจุดและมีความเข้มแข็งอดทน


วันนี้(16 ก.ค.62) เวลา 17.45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มีใจความตอนหนึ่งว่า

“ขอถือโอกาสนี้ให้พร ให้ท่านมีกำลังใจ ความมั่นใจ ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้ตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขและความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน งานใดๆ ก็ต้องมีอุปสรรค งานใดๆ ก็ต้องมีปัญหา เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องแก้ปัญหา และ เข้าหางานเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามสถานการณ์ โดยแก้ไขให้ตรงเป้าตรงจุด และมีความเข้มแข็งอดทน ก็ขอให้คณะรัฐมนตรี และรัฐบาลได้มีกำลังใจ มีพลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี ด้วยความถูกต้องต่อไป”