xs
xsm
sm
md
lg

ปลื้มปิติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เอื้อมพระหัตถ์ประคองมือบัณฑิตพิการทางสายตา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปลื้มปิติภาพพระเมตตา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเอื้อมพระหัตถ์ประคองมือบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พิการสายตารับปริญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,426 คน ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 อีกด้วย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. แฟนเพจเฟซบุ๊ก Suan Dusit University ได้โพสต์ข้อความสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร ระบุรายละเอียดว่า " ไม่กี่วินาทีที่ผ่านมา ชาวสวนดุสิตปลื้มปิติ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ เอื้อมพระหัตถ์ประคองมือบัณฑิตพิการทางสายตารับปริญญาบัตร

ในขณะที่บัณฑิตเดินชนแท่นประทับ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี "

กำลังโหลดความคิดเห็น...