xs
xsm
sm
md
lg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วัน พระราชทานศพ"พล.อ.เปรม"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วัน พระราชทานศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันนี้ (2 มิ.ย.) เมื่อเวลา 16.31 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วัน พระราชทานศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.1,ว.ป.ร.1 อดีตประธานองคมนตรี ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จฯ ถึงวัดเบญจมบพิตรฯ เสด็จขึ้นพระที่นั่งทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ พวงมาลาของสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสกาบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ (เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์) เมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ จบ (เจ้าพนักงานลาดผ้าภูษาโยง)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯไปทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม (พระสงฆ์บังสุกุล) ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากพระที่นั่ง) เจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตสีมาราม และพระสวดธรรมคาถา 4 รูป ขึ้นนั่งบนอาสน์สงฆ์ เจ้าพนักงานนิมนต์ พระพรหมมุนี ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าพระธรรมาสน์ ให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พันเอก นิติ ติณสูลานนท์ ผู้เป็นหลานไปจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศศพ สำหรับศพฟังธรรม) ทรงศีล (เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล พระพรหมมุนี ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบ ลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์)

เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม (พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา จบ) เสด็จฯไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม (เจ้าพนักงานลาดผ้าภูษาโยง) เสด็จ ฯ ไปทรงทอดผ้าไตร 5 ไตร ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม (พระสงฆ์บังสุกุล) ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากพระที่นั่ง)

เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรม ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 1 จบ เสด็จ ฯ ไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ เสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ พระราชดำเนินกลับ

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลดังนี้ -15 วัน (วันจันทร์ที่10 มิถุนายน 2562 ) 50 วัน (วันจันทร์ที่15 กรกฎาคม 2562 ) 100 วัน (วันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2562 )กำลังโหลดความคิดเห็น...