xs
xsm
sm
md
lg

ทส. จัดใหญ่โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (3 พ.ค.) นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 เม.ย.62 ในการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บนที่ดินเขตวังทองหลาง ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดย ทส. เป็นหน่วยงานในการตกแต่งภายในและดูแลพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า

นายโสภณ เผยอีกว่า ทส. ได้ริเริ่มดำเนินการโครงการสำคัญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พ.ศ.62 อีกจำนวน 6 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1.โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 2.โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3.โครงการฝายเพื่อชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 4.โครงการพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 5.โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ และ 6.โครงการพัฒนาน้ำบาดาล สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่น โดย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัด ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ในการริเริ่มดำเนินการโครงการและกิจกรรม เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชน พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ต่อไป

“ทส. ได้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานการจัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยมีหน่วยงานกว่า 45 หน่วยงาน เตรียมการจัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในปี 2562 สำหรับ กรมป่าไม้ ได้เริ่มเปิดตัวโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 18 พ.ค.62 ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร และจะได้เชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ทั่วทั้งประเทศกว่า 10 ล้านต้น ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเมื่อโครงการนี้สิ้นสุดลงและต้นไม้ที่ได้รับการปลูกในโครงการดังกล่าวเจริญเติบโตก็จะให้ร่มเงา สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยเฉกเช่นพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่แผ่ไพศาลให้อาณาประชาราษฎร์ได้พึ่งพิงตลอดมา” นายโสภณ กล่าว

ด้าน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวเสริมว่า โครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดจัดทำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติจำนวน 155 แห่ง ระยะทางรวมทั้งสิ้นกว่า 300 กิโลเมตร ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้จัดทำโครงการฝายเพื่อชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกว่า 10 แห่ง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อีกด้วย

ส่วนทาง นายสุวัจน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำ ได้น้อมนำแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรน้ำต้นทุนให้กับชุมชน เพื่อการอุปโภคบริโภค การผลิต การเกษตร และการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ โดยได้ดำเนินกการโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 11 โครงการ นอกจากนี้ ได้ริเริ่มโครงการบึงสวย น้ำใส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยดำเนินการอนุรักษ์คูคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยการปลูกต้นไม้รอบบริเวณแหล่งน้ำ ดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ ในพื้นที่ 11 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดตาก เพชบูรณ์ อุตรดิตถ์ สกลนคร มหาสารคาม อุบลราชธานี นครราชสีมา จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ และสงขลา

ขณะที่ น.ส.จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวเสริมตอนท้ายว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นถุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษา สำหรับสถานศึกษาในถิ่นถุรกันดารไม่น้อยกว่า 67 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 100 คน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม
กำลังโหลดความคิดเห็น...