xs
xsm
sm
md
lg

ม.รังสิต จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปันภาษาไทยกับคนเก่ง... รัดเกล้า อามระดิษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง “ปันภาษาไทยกับคนเก่ง... รัดเกล้า อามระดิษ” วัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ เพื่อนักศึกษาได้เห็นถึงปัญหาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันทั้งการพูดและการเขียน รวมถึงหลักการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในชีวิตประจำวัน และเพื่อให้นักศึกษาหันมาใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติให้ถูกต้องมากขึ้น ณ ห้อง 11-101 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต
กำลังโหลดความคิดเห็น...