xs
xsm
sm
md
lg

สสว.เดินหน้าสร้างโค้ช 4.0 สู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ตอบโจทย์เอสเอ็มอีเชิงพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (25 ก.พ.) นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า กิจกรรม Train the Coach ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการเอสเอ็มอีครบวงจร (OSS) ของ สสว. และเป็น 1 ใน 9 มาตรการของภาครัฐ ที่ต้องการพัฒนาโค้ชเพื่อเข้าไปช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจด้วยแนวทางการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีในปี 2561 เป็นปีแรกของการดำเนินกิจกรรม ซึ่ง สสว.ให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งประชาสัมพันธ์และเปิดตัวกิจกรรมมาแล้วใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ มีโค้ชลงทะเบียนเข้าระบบแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,669 ราย ประกอบด้วยโค้ชกลุ่ม Biz Mentor 1,459 ราย, Tech Expert 190 ราย และ Biz Transformer 20 ราย ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ทำธุรกิจ ทั้งสิ้น 329 ราย ในพื้นที่ 9 จังหวัดทั่วประเทศ

นายสุวรรณชัยเผยอีกว่า ในปีที่ 2 นี้ สสว.มีเป้าหมายพัฒนาโค้ชรุ่นใหม่อีก 800 ราย โดยมีกลยุทธ์ที่จะชูยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ ตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อเข้าสู่การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับปรุงและแก้ปัญหาธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าสู่การรับบริการปรึกษาแนะนำ จำนวน 400 ราย ภายใต้แนวคิด “เพิ่มยอดขายและบริหารต้นทุนให้อยู่หมัด 4.0” ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด ได้แก่ (1) กรุงเทพมหานคร : Bangkok Disruption - ส่งเสริมเอสเอ็มอีกลุ่มเดิม ปรับโมเดลธุรกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยี 4.0 (2) ปัตตานี: Refresh Pattani - ส่งเสริมกลุ่มธุรกิจมุสลิม ให้เข้าถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0 (3) นครศรีธรรมราช: Tourism & Agro - เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจกลุ่มท่องเที่ยวและเกษตรแปรรูปด้วยการประยุกต์เทคโนโลยี 4.0 (4) ชลบุรีและภาคตะวันออก : Eastern New Wave 4.0 - สร้างผู้น าธุรกิจรุ่นใหม่ 4.0 เพื่อเป็นหัวขบวนนำกลุ่มธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน (5) เชียงใหม่และลำพูน: Lanna Spring - พัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ลำไยสีทองและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (6) อุบลราชธานี : Culture Transformation - ส่งเสริมกลุ่มเอสเอ็มอีที่ใช้ต้นทุนวัฒนธรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ 4.0 (7) พิษณุโลก : Indochina Connected - ส่งเสริมธุรกิจกลุ่มที่จะสามารถเชื่อมเข้าสู่ตลาด CLMVT โดยมีพิษณุโลกเป็นจุดกระจาย/ผลิตสินค้า และ (8) นครราชสีมา : Korat 4.0 - ส่งเสริม/สนับสนุน SME กลุ่มธุรกิจดั้งเดิมเพื่อพลิกโฉมเข้าสู่ธุรกิจสมัยใหม่ 4.0 ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายสุวรรณชัยเผยต่อว่า จากการดำเนินงานในปีที่ 1 พบว่าปัญหาหลักๆ ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการตลาด การขาย บัญชี การเงิน การผลิต ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่มีข้อมูลเพียงพอ ในการนำมาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อปรับธุรกิจให้ทันกับการแข่งขันที่เกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งการนำเทคโนโลยีพื้นฐานมาใช้ในกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอียังไม่ได้ดำเนินการ เช่น การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาเป็นช่องทางการขาย การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับกระบวนการผลิต การบริหารต้นทุนคงคลัง หรือการใช้ Software พื้นฐาน สำหรับการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น สสว.จึงเห็นความสำคัญดังกล่าวทำให้การดำเนินงานในปีที่ 2 กิจกรรม Train the Coach จึงมุ่งให้โค้ชลงพื้นที่ช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากขึ้น ภายใต้ชื่อกิจกรรม “SME Coach” ที่จะกระตุ้น ให้เอสเอ็มอีให้ความสำคัญกับการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการธุรกิจ รวมถึงยังมีโค้ชกลุ่ม Text Expert ที่ยังไม่เพียงพอกับการช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในแต่ละพื้นที่

“ดังนั้น การดำเนินงานกิจกรรม SME Coach ปีที่ 2 จึงตั้งเป้าผลิตโค้ชกลุ่ม Tech Expert เพิ่มขึ้นอีก 300 ราย กลุ่ม Biz Mentor เพิ่มขึ้นอีก 500 ราย และให้โค้ชทั้ง Biz Mentor และ Tech Expert ลงพื้นที่ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ 400 ราย เพื่อมุ่งหวังพัฒนาเอสเอ็มอีและสร้างต้นแบบผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 4.0 ให้เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรม SME Coach ปี 2562 ดำเนินการมาแล้ว 3 จังหวัด ประกอบด้วย ปัตตานี ชลบุรี และ นครราชสีมา ส่วน กรุงเทพฯ ดำเนินการในวันที่ 25 ก.พ.นี้ ดำเนินงานภายใต้แนวคิด Bangkok Disruption เพิ่มยอดขายและลดต้นทุนให้อยู่หมัด (SME Digital Transformation 4.0) ซึ่งในงานมีการแถลงข่าวการดำเนินงานกิจกรรม SME Coach ปีที่ 2 การเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “พลิกเกมชนะคิดแบบ Game Changer” รวมถึงการเปิดรับสมัครโค้ชเพิ่มเติม และการให้คำปรึกษาแนะนำกับเอสเอ็มอีโดยโค้ชที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือต่อเนื่องต่อไป” ผอ.สสว.กล่าว

กำลังโหลดความคิดเห็น...