xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดอกไม้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดอกไม้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ พร้อมทรงรับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

วันนี้ (11 ก.พ.) เมื่อเวลา 16.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบ น.ส.วลัยลักษณ์ สินศิริ นักเรียนทุนพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ พร้อมทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

ตามที่ได้เกิดอุบัติเหตุรถบัสคณะครูและนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ พลิกคว่ำที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ในระหว่างเดินทางเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายราย หนึ่งในนั้นคือ น.ส.วลัยลักษณ์ ฯ อายุ 20 ปี นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าหักและเสียเลือดมาก จึงนำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพะเยา ก่อนจะส่งตัวไปเข้ารับการรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ น.ส.วลัยลักษณ์ ฯ ปัจจุบันศึกษาชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สาขา งานสัตวศาสตร์ อาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน และเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ขยัน ตั้งใจเรียน
ใช้จ่ายเงินทุน ฯ อย่างประหยัด และเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน
ไปมอบ นายพีรพัฒน์ ทวีแก้ว น.ส.อภิชญา เด็นบาเส น.ส.รัชฎาทิพย์ ไกรสิทธิ์ และ น.ส.นรีกานต์ เดชมาก นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ และเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพะเยา พร้อมทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ นอกจากนี้ พระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการศพ น.ส.ภัทราวดี ศรีจันทร์ ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าว การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้