xs
xsm
sm
md
lg

“ฝนหลวง” ขึ้นบินแล้ว เร่งสร้างก้อนเมฆดูดฝุ่นพิษ PM2.5 ปกคลุมเมืองกรุง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ภาพจากแฟ้ม)
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เผย วันนี้ “ฝนหลวง” ขึ้นบิน 2 เที่ยว หวังสร้างก้อนเมฆให้เป็นฝน ช่วยบรรเทาฝุ่นพิษ PM2.5 คลี่คลายสถานการรณ์ปกคลุม กทม.-ปริมณฑล

วันนี้ (2 ก.พ.) เมื่อเวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า แผนปฏิบัติการฝนหลวงเสริมธรรมชาติในวันนี้ ได้ปล่อยบอลลูนสำรวจติดตามสภาพอากาศเมื่อเวลา 07.00 น. มาวิเคราะห์ประจำวัน โดยทั้ง 3 สถานี คือ สถานีเรดาร์สัตหีบ จ.ระยอง, สถานีเรดาร์ตาคลี จ.นครสวรรค์ และ สถานีเรดาร์เคลื่อนที่ อ.โพธาราม สนามบินราชบุรี

โดยเรดาร์สัตหีบ พบว่า มีความชื้นสัมพัทธ์ 82% เข้าเงื่อนไขปฏิบัติการฝนหลงขั้นตอนที่หนึ่ง ในส่วนความชื้นระดับบน ไม่มากอยู่ที่ 77% ขณะที่ค่าดัชนียกตัวของเมฆมีระดับดี +1.0 เป็นค่ายกตัวที่มีประสิทธิภาพมีโอกาสในการยกตัวมากขึ้น จะเห็นว่า โอกาสก่อเมฆดี แต่เมื่อเมฆเกิดพัฒนาตัวแล้วมาเจอความชื้นระดับบนยังมีน้อย เพราะมีชั้นอากาศกดทับ

อย่างไรก็ตาม หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จ.ระยอง ได้ขึ้นบินเมื่อเวลา 10.00 น. เพื่อขึ้นบินแนวทิศใต้ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ไปทางทิศใต้ของ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา โดยทิศทางลมระดับล่างเป็นทิศตาะวันออก ลมระดับบนเป็นลมทางทิศใต้ โดยโปรยสารสร้างแนวก่อเมฆ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ปล่อยไหลเข้าเขตในบริเวณ จ.สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร เคลื่อนไปที่ปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี ถ้าเป็นฝนตกได้จะดีที่สุด ช่วยชะล้างฝุ่นละอองมลพิษได้มากขึ้น ถ้าเป็นก้อนเมฆมีความชื้นมากถึง 100 % มีเม็ดน้ำจำนวนมากมายอยู่ในก้อนเมฆ เม็ดน้ำเหล่านี้สามารถมาช่วยดูดซับฝุ่นละอองในอากาศได้ในระดับหนึ่ง จากนั้นจะมาติดตามสถานการณ์ได้ในภาคบ่ายอีกครั้ง

สำหรับหน่วยต่อไป คือ สถานีเรดาร์ ตาคลี จ.นครสวรรค์ ดูแลพื้นที่เสี่ยงกระทบสุขภาพจากปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ภาคกลาง ตรวจความชื้นการเกิดเมฆ 45% ในส่วนความชื้นระดับบนลดลงมาอยู่ที่ 36% ค่าดัชนียกตัวมวลอากาศเป็นบวก +5.7 สภาพอากาศเสถียรภาพ โอกาสในการพัฒนาเป็นเมฆค่อนข้างยาก ในส่วนของพื้นที่ จ.สระบุรี จ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นครปฐม ในจังหวัดเหล่านี้ โอกาสการก่อเมฆนั้นค่อนข้างยาก เพราะว่าความชื้นสัมพัทธ์น้อยมาก ดังนั้นจึงขอติดตามสแตนบาย ดูอากาศระหว่างวัน

สถานีเรดาร์เคลื่อนที่ อ.โพธาราม ซึ่งเป็นสนามบินของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี พบว่าค่าความชื้น 60% ในส่วนความชื้นระดับบน 72% ค่ายกตัวของอากาศ 2 ในเรื่องการยกตัวมวลอากาศดี จึงตัดสินใจบินปฏิบัติการสร้างแนวแกนก่อเมฆ เพราะดัชนียกตัวดีมากๆ ทำให้เมฆเกิดการพัฒนาตัวระดับ 1 หมื่นฟุต เป็นไปได้ดี

อย่างไรก็ตาม หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ได้ขึ้นบินเมื่อเวลา 09.30 น. เพื่อขึ้นบินแนวทิศใต้ อ.บางเลน จ.นครปฐม มาทาง อ.กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร เพื่อก่อเมฆให้มากที่สุด ปล่อยไหลเข้าไปใน จ.นครปฐม จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสาคร บางส่วนกำลังโหลดความคิดเห็น...